Jak jsme vytvořili marketingovou strategii, která přinesla klientovi žlutý dres

Najšport Case Study Jak jsme vytvořili marketingovou strategii, která přinesla klientovi žlutý dres

Klíčové mezníky spolupráce

Čo je Slov-lex?

Portál Slov-lex patrí pod správu Úradu vlády Slovenskej republiky a poskytuje prístup k online právnym predpisom, akým je napríklad Zbierka zákonov SR, prístup k legislatívnym procesom SR a EÚ, a rovnako aj súdnym rozhodnutiam. Portál využíva laická i odborná verejnosť akou sú napríklad právnici, advokáti a rôzne asociácie, ale aj zamestnanci štátnych inštitúcií.

Čo je projekt RESS?

Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS) je projekt pod záštitou Ministerstva spravodlivosti, ktorého cieľom je rozvoj existujúcich a zavedenie nových elektronických služieb súdnictva. Časť projektu na ktorej sme pracovali sa týkala služieb Elektronický súdny spis, Denník znalca, Register poverení pre výkon exekúcie, eŽaloby a Infosúd.

Čo je ID-SK?

ID-SK je jednotný dizajn manuál, ktorého hlavným cieľom je zjednotenie používateľského rozhrania elektronických služieb na Slovensku. S ID-SK sa ako občan SR môžete stretnúť na webových stránkach a portáloch štátnych inštitúcií (napríklad. Ministerstvo spravodlivosti SR, korona.gov.sk, darcakrvi.sk).

Vstupní Google Ads audit

Provedli jsme vstupní analýzu nastavení Google platforem a stávajících kampaní. Pomohlo nám to získat přehled o efektivitě a výkonnosti reklamních kampaní, identifikovat oblasti pro zlepšení a navrhnout opatření k optimalizaci.

Navrhli jsme XML feedy

Na začátek jsme vytvořili osm typů XML feedů, které klient promptně zapracoval do spuštění kampaní. Díky velkorysé datové podpoře a efektivní spolupráci jsme zvládli i nastavení kampaní, pro které je charakteristická častá změna – například. vyprodané či na druhé straně slabě prodávané termíny a celá ubytovací zařízení.

Efektivní automatizace PPC reklamy

Abychom zefektivnili celý proces nastavení a správy PPC kampaní, vsadili jsme na částečnou automatizaci – tool PPC Bee, který nám ušetřil hodiny mravenčí práce. Postupně se nám podařilo zapracovat zautomatizované vytváření množství typů kampaní, které uměly reagovat na zmíněné změny v reálném čase.

Klíčové mezníky spolupráce

V oboch uvedených projektoch bol hlavným zámerom redizajn webových portálov a služieb s použitím jednotného dizajn systému ID-SK. Dôležitým aspektom tejto iniciatívy bola taktiež optimalizácia procesov, založená na výsledkoch výskumu uskutočneného s reálnymi používateľmi daných systémov.

Spolupráce ui42 a Nejsport

Všechno to začalo v roce 2018, kdy jsme pro klienta řešili redesign e-shopu a jeho migraci na CMS BUXUS. V roce 2022 jsme byli postaveni před nové zadání – sestavit marketingovou strategii a pomoci tak dlouholetému klientovi efektivněji dosahovat jeho business cílů. Jako one-stop shop agentura jsme se rozhodli využít potenciál našich specialistů v každé e-commerce sféře a posunout marketing a uživatelskou zkušenost - UX pro Nejsport na nový level.

Nová marketingová strategie pro Nejsport zahrnovala správu placených kampaní na Google a sociálních sítích, správu porovnávačů, optimalizaci pro vyhledávače, mediální nákup a strategii pro influencer marketing. Všechny tyto dílčí úkoly jsme řešili s důrazem na zlepšení uživatelské zkušenosti – UX (user experience).

Postup

1. Testovanie súčasného stavu

Používateľské testovanie s rôznymi cieľovými skupinami za účelom porozumieť, ako sú systémy využívané, čo sú najviac problémové oblasti a aký by mohol byť optimálny a želaný stav systému.

2. Prvotné návrhy

Prvé návrhy vytvorené vo Figme, na základe zistení z používateľského testovania. Návrhy boli vytvorené priamo v dizajn systéme ID-SK a boli pripravené ako klikateľné prototypy.

3. Testovanie návrhov

Prvé kolo používateľského testovania navrhovaných zmien. Prototypy boli opäť otestované s používateľmi zo všetkých cieľových skupín. Testovaní respondenti boli vybraní tak, aby čo najlepšie zastupovali danú používateľskú skupinu (rôzne úrovne znalosti práce so systémom, rôzne štátne rezorty z dôvodu rozličných potrieb aj napriek rovnomennej pracovnej pozícii a pod.)

4. Iterácie v navrhnutých riešeniach

Testovanie použiteľnosti odhalilo určité nedostatky v použiteľnosti. Na základe týchto zistení sme navhrli niekoľko ďalších zmien, ktoré boli implementované do prototypov a pripravené na opätovné testovanie.

5. Opakované testovanie

Tretie kolo používateľského testovania, uskutočnené za cieľom finálneho overenia implementovaných zmien. Testovaní respondenti boli vždy unikátni a neopakovali sa pri jednotlivých kolách testovania.

Cíle spolupráce

Zistenia

Vstupní Google Ads audit

Provedli jsme vstupní analýzu nastavení Google platforem a stávajících kampaní. Pomohlo nám to získat přehled o efektivitě a výkonnosti reklamních kampaní, identifikovat oblasti pro zlepšení a navrhnout opatření k optimalizaci.

Navrhli jsme XML feedy

Na začátek jsme vytvořili osm typů XML feedů, které klient promptně zapracoval do spuštění kampaní. Díky velkorysé datové podpoře a efektivní spolupráci jsme zvládli i nastavení kampaní, pro které je charakteristická častá změna – například. vyprodané či na druhé straně slabě prodávané termíny a celá ubytovací zařízení.

Efektivní automatizace PPC reklamy

Abychom zefektivnili celý proces nastavení a správy PPC kampaní, vsadili jsme na částečnou automatizaci – tool PPC Bee, který nám ušetřil hodiny mravenčí práce. Postupně se nám podařilo zapracovat zautomatizované vytváření množství typů kampaní, které uměly reagovat na zmíněné změny v reálném čase.

Rôzne cieľové skupiny = Rôzne využitie toho istého systému

Testovať tú istú funkcionalitu so všetkými zainteresovanými skupinami používateľov sa ukázalo ako veľmi dôležité. Kým jedna skupina používateľom tvrdila, že niektoré funkcionality nikto nevyužíva ani na desktopovom rozhraní, nieto ešte v mobilnom zobrazení, testovanie inej skupiny odhalilo, že práve mobilné zobrazenie využívajú na dennej báze pri práci v teréne. 

Prioritou musí byť odstránenie technických nedostatkov

Pri testovaní sa ukázalo, že hlavnou prioritou pri systémoch, s ktorými ľudia pracujú na dennej báze, musí byť hlavne odstránenie technických nedostatkov. Testovaní respondenti sa opakovane vracali k tvrdeniu, že dizajn môže byť akokoľvek dobrý, ale ak bude naďalej zlyhávať technické riešenie, ich problémy budú pretrvávať. V prípade komplexných systémov je preto optimálne najprv navrhnúť možné riešenie a následne navrhovať dizajn s ohľadom na všetky technické obmedzenia.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.