B2B e-shop na míru

V dnešní digitalizované době je nezbytné, aby firmy měly silnou online přítomnost. B2B e-shopy jsou proto jedním z nejlepších způsobů, jak zlepšit své obchodní příležitosti. Tvorba B2B e-shopů na míru může pomoci vaší firmě získat konkurenční výhodu a zvýšit její ziskovost.

Transformujte proto svůj byznys do online prostředí prostřednictvím personalizovaného B2B e-shopu.

B2B e-shop na míru

Jaké jsou výhody B2B e-shopu?

Hromadné objednávky

Hromadné objednávky

Importem souboru s desítkami EAN kódů a počty kusů můžete vytvořit objednávku s aktuálními cenami a dostupností.

Vždy aktuální data

Vždy aktuální data

Propojíme CMS BUXUS s vaším ERP systémem, aby vaši zákazníci mohli pracovat s co nejpřesnějšími daty v reálném čase. 

Katalog produktů na míru

Katalog produktů na míru

Slouží k zobrazení specifických identifikátorů a vlastností produktů, které zákazníci nakupují.

Rezervace nedostupných produktů

Rezervace nedostupných produktů

Podle údajů ze systému ERP identifikuje B2B protal aktuálně nedostupné produkty a zahrne je do rezervací.

Podpora obchodních zástupců

Podpora obchodních zástupců

Personalizované rozhraní zobrazí obchodním zástupcům po přihlášení všechny potřebné informace o zákazníkovi.

Automatizace procesů

Automatizace procesů

Díky propojení systémů můžeme minimalizovat vstupy obsluhy do procesu tvorby a životnosti zakázky.

Optimalizace nákladů

Optimalizace nákladů

B2B e-shop minimalizuje chyby, ke kterým dochází při klasických objednávkách, a šetří náklady na reklamace nebo vrácení zboží a pod.

Cenové úrovně, procentuální slevy a individuální ceny

Cenové úrovně, procentuální slevy a individuální ceny

Kombinací spolehlivého serveru, ERP a našeho řešení budeme schopni pracovat s různými úrovněmi online cen.

Historie objednávek

Historie objednávek

Zákazníci budou mít k dispozici přehlednou historii objednávek, ze které si budou moci vytvářet nové objednávky.

Na jakých projektech jsme pracovali?

FAQ / Často kladené dotazy

  1. Funkcionality závisí na potřebách vaší firmy a zákazníků. Můžete využít námi doporučené, ale umíme vám naprogramovat funkcionalitu na míru podle vašich potřeb.
  1. Délka tvorby B2B e-shopu na míru závisí na složitosti a komplexnosti projektu, ale většinou trvá od 6 do 12 měsíců.
  1. Délka tvorby B2B e-shopu na míru závisí na složitosti a komplexnosti projektu, ale většinou trvá od 6 do 12 měsíců.

Provoz stránky se skládá z následujících prostředí:

  • live prostředí - zde běží samotná živá aplikace
  • staging prostředí - předprodukční prostředí pro finální test funkčnosti před nasazením
  • feature preview - prostředí pro testování nových funkcí a oprav chyb

lokální dev prostředí - lokální vývoj funkcí a oprav chyb

Live prostředí

Toto prostředí zahrnuje provoz samotné stránky, na kterou přistupují zákazníci z externího prostředí (internetu). Navrhujeme ho provozovat na více fyzických serverech s ohledem na výkon a vysokou dostupnost. 

Na serverech bude provozován operační systém Linux (distribuce Debian). Servery jako takové jsou pronajímané od hostingu (Hetzner Hetzner a spravované firmou ui42. 

Staging prostředí

Toto prostředí slouží na finální kontrolu změn, které jsou připravené na nasazení do živého provozu. V procesu nasazování změn na něm probíhají unit testy, integrační seleniové testy a v případě potřeby i ruční testování. Také slouží na testování úprav systémových nastavení a updatů systémových komponent pro živé prostředí.

Toto prostředí by mělo co do setupu prostředí co nejvěrněji replikovat živé prostředí. Z pohledu výkonu a dostupnosti však na něj nejsou takové nároky a proto ho navrhujeme provozovat na jednom fyzickém serveru, na kterém budou jednotlivé servery živého prostředí simulovány jako virtuální servery běžící na platformě OpenStack 

Toto prostředí není veřejně přístupné. Přístup je povolený na základě IP pro klienta a ui42, případně pro třetí strany pro potřeby testování. 

Feature previews

Pro potřeby vývoje a testování nových funkcionalit, jakož i opravy chyb se používá prostředí feature previews. Toto prostředí umožňuje mít samostatnou instalaci pro každou vyvíjenou funkcionalitu. Každá taková instalace má vlastní URL a je vytvořena automaticky, pokud vývojář zveřejní větev se změnami v repozitáři projektu. Instalace je zároveň automaticky smazána, když vývojář novou funkcionalitu dokončí a své změny začlení do hlavní vývojové větve. 

Takové instalace umožňují jednoduché sdílení nových změn s klientem pro potřeby testování nebo zpětné vazby během vývoje.

Toto prostředí je provozováno na jednom fyzickém serveru, na kterém běží kubernetes cluster pro možnost instalace více instalací přes docker. Data pro tyto instalace jsou automaticky kopírována z live prostředí s tím, že se při kopírování anonymizují a ořezávají jen na potřebné minimum.

Pro potřeby projektu je feature previews prostředí dimenzováno na maximálně 10 současně rozpracovaných funkcionalit nebo oprav chyb.

  1. Délka tvorby B2B e-shopu na míru závisí na složitosti a komplexnosti projektu, ale většinou trvá od 6 do 12 měsíců.
  1. Tvorba B2B e-shopů na míru může být nákladná, ale v dlouhodobém horizontu může znamenat zvýšení ziskovosti, úsporu času a nákladů v rámci vaší firmy.
  1. Funkcionality závisí na potřebách vaší firmy a zákazníků. Můžete využít námi doporučené, ale umíme vám naprogramovat funkcionalitu na míru podle vašich potřeb.
  1. Délka tvorby B2B e-shopu na míru závisí na složitosti a komplexnosti projektu, ale většinou trvá od 6 do 12 měsíců.

Vývoj B2B e-shopu na míru je v současnosti stále důležitější, zejména pro společnosti, které chtějí uspět v dnešní digitální době. Pokud chcete zlepšit své obchodní výsledky a poskytnout lepší zákaznickou zkušenost, kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme s řešením, které bude odpovídat vašim potřebám a očekáváním.

Our team

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.