Accessibility

Vstupte do světa bez omezení a vytvořte digitální svět, kde jsou všechny schopnosti rovnocenné, protože přístupnost není jen trend, ale nezbytnost v moderním světě.

Webové stránky, aplikace a produkty by měly být navrženy tak, aby je mohli bez problémů používat všechny typy uživatelů, včetně těch se zrakovým, sluchovým, motorickým nebo kognitivním postižením.

Accessibility neboli tedy přístupnost webu znamená, že webovou stránku mohou vnímat, chápat, ovládat a interagovat s ní i lidé znevýhodnění svým postižením. Ti kvůli svému handicapu například nevidí její obsah nebo nemohou vykonávat běžné úkony pomocí myši. Podobné překážky, i když v menším rozsahu (například slabší zrak, třes rukou), musí překonávat i starší lidé, kteří navíc v používání internetu a moderních technologií nejsou tak zdatní. Tito uživatelé tvoří nemalou skupinu, která chce také prohlížet různé stránky, získávat nové informace nebo nakupovat online. Přečtěte si, proč a jakým způsobem jim umožnit bezproblémový přístup a orientaci na stránce. 

  • Vnímatelnost: Webové stránky, aplikace a produkty by měly být snadno viditelné a čitelné. To znamená, že by měly mít dostatečný kontrast mezi textem a pozadím, velký a jasný text a podporovat používání čteček obrazovky.
  • Použitelnost: Webové stránky, aplikace a produkty by měly být snadno ovladatelné. To znamená, že by měly mít jasné a stručné pokyny, podporovat používání klávesnice a poskytovat alternativy k funkcím, které vyžadují myš.
  • Srozumitelnost: Webové stránky, aplikace a produkty by měly být snadno pochopitelné. To znamená, že by měly používat jednoduchý jazyk a jasné struktury.

ui42 je one-stop shop agentura, což znamená, že poskytujeme komplexní řešení, kombinací kterým umíte uspět se svým projektem v online světě. V ui42 najdete vše pod jednou střechou – od vývoje webových řešení a eshopů na míru, přes propracovanou uživatelskou zkušenost, performance marketing až po digitální produkty z dílny ui42 vytvořené pro úspěch vašeho online podnikání.

Digitální produkt a služba jsou přístupné tehdy, když lidé s postižením nebo handicapem mohou produkt bez omezení vnímat, rozumět mu, ovládat ho a přispívat do něj. Přístupné digitální produkty a služby by měly usnadnit život téměř 90 milionům lidí v EU, kteří mají nějaký handicap. 

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.