Přístupnost webu je řešením, jak proměnit starší nebo fyzicky handicapované návštěvníky na věrné zákazníky

Dostupnost webu (accessibility) znamená, že webovou stránku mohou vnímat, rozumět jí, ovládat a interagovat s ní i lidé znevýhodnění svým postižením. Ti kvůli svému handicapu například nevidí její obsah nebo nemohou vykonávat běžné úkony pomocí myši. Podobné překážky, i když v menším rozsahu (například slabší zrak, třes rukou), musí překonávat i starší lidé, kteří navíc v používání internetu a moderních technologií nejsou tak zdatní.

Tito uživatelé tvoří nemalou skupinu, která chce také prohlížet různé stránky, získávat nové informace nebo nakupovat online. Přečtěte si, proč a jakým způsobem jim umožnit bezproblémový přístup a orientaci na stránce. 

Přístupnost webu je řešením, jak proměnit starší nebo fyzicky handicapované návštěvníky na věrné zákazníky

Přístupnost webu je řešením, jak proměnit starší nebo fyzicky handicapované návštěvníky na věrné zákazníky

Dostupnost webu (accessibility) znamená, že webovou stránku mohou vnímat, rozumět jí, ovládat a interagovat s ní i lidé znevýhodnění svým postižením. Ti kvůli svému handicapu například nevidí její obsah nebo nemohou vykonávat běžné úkony pomocí myši. Podobné překážky, i když v menším rozsahu (například slabší zrak, třes rukou), musí překonávat i starší lidé, kteří navíc v používání internetu a moderních technologií nejsou tak zdatní.

Tito uživatelé tvoří nemalou skupinu, která chce také prohlížet různé stránky, získávat nové informace nebo nakupovat online. Přečtěte si, proč a jakým způsobem jim umožnit bezproblémový přístup a orientaci na stránce. 

Přístupnost webu je řešením, jak proměnit starší nebo fyzicky handicapované návštěvníky na věrné zákazníky

Nejlepší zákazník = loajální zákazník. Pokud je web přístupný i pro zdravotně znevýhodněné, je to jasný win-win

Často se stává, že si při honbě za novými návštěvníky webu mnozí e-shoperi či marketéři nevšimnou skupiny lidí, kteří by na e-shopu rádi nakoupili, ale nemohou. WHO již před několika lety deklarovala, že na světě žije více než miliarda lidí se zdravotním postižením. Pokud k tomu připočteme seniory, kteří nemají s technologiemi příliš mnoho zkušeností, snadno dojdeme k počtu potenciálních návštěvníků stránky, který se možná marně snažíme dosáhnout pomocí drahé placené reklamy nebo zdlouhavější optimalizace.  

Ačkoliv jde o dvě různé skupiny lidí s odlišnými specifiky ve vnímání a reakcích na online prostředí, některé kroky, zlepšující přístupnost webu, usnadní vnímání a orientaci na stránce mnohým z nich. Jak se chovají handicapovaní nebo starší lidé jako zákazníci a s jakými problémy bojují při prohlížení webových stránek?

Pandemie, nárůst počtu e-shopů a jednodušší forma nakupování přilákaly na internet i méně “online zdatné” uživatele

Uspokojit návštěvníka webu, který je již zběhlý v online nakupování, není dnes jednoduché. Rád si totiž porovnává cenu zboží s konkurencí, vyhledává recenze, má již vybudovaný nějaký vztah s e-shopem, kde rád nakupuje a podobně. Někdy stačí opravdu drobná chyba, případně něco, s čím při nakupování není spokojený, a v momentě utíká ke konkurenci. I to je jeden z důvodů, proč je důležité vytvářet přehledné weby, s kterými má uživatel příjemnou zkušenost. Jednoduše takové, které jsou pro lidi. 

Problémy, se kterými se setkávají na webech senioři nebo handicapovaní uživatelé

V případě zdravotně postižených lidí je to trochu jinak. Jejich hlavní prioritou je vůbec informace na stránce přečíst (ať už z důvodu slabozrakosti, zrakového postižení, nebo jiného handicapu) nebo dosáhnout jednoduché akce – nákup, vyplnění formuláře a podobně. 

Takto může vidět (či spíše nevidět) webovou stránku člověk se zrakovým omezením.

Podobné překážky překonávají na webových stránkách i senioři. Mnozí z nich se možná s myšlenkou online nakupování pohrávali již delší dobu, ale během pandemie koronaviru neměli moc na výběr a začali v e-shopech nakupovat. Ačkoliv nemají žádný handicap, na mnoha webech se jim hůře orientuje. Úkony, jako například kliknutí na menší tlačítko, případně přesnější pohyb myší, pro ně mohou představovat problém. 

Neprostřelným argumentem, proč se zabývat i touto skupinou populace je, že lidé přirozeně stárnou a podle statistik se dožívají čím dál vyššího věku. Počet uživatelů, kteří budou vyhledávat stránky s většími tlačítky a dostatečně kontrastním písmem bude tedy jen přibývat.

A to je dostatek důvodů na to, aby se e-shopy, které mají mezi potenciálními zákazníky právě seniory, začaly věnovat přístupnosti svých stránek a proměnili ji na svou konkurenční výhodu.

Přístupnost webu jako konkurenční výhoda

Ačkoliv stále platí, že jsou handicapovaní uživatelé na internetu ve výrazné menšině, pro některé e-shopy to může být dlouhodobě zajímavá a zejména loajální skupina uživatelů. Avšak za předpokladu, že e-shop přizpůsobíte i jejich potřebám. 

To, co je pro většinu návštěvníků webu samozřejmostí, může pro jiné znamenat problém posunout se vpřed. Existují totiž mnohé handicap, které ztěžují lidem práci s počítači. Například nevidomí, slabozrací nebo motoricky znevýhodnění uživatelé se nemohou při práci s počítačem spoléhat na počítačovou myš ani dotykovou podložku. 

Když je webová stránka navržena, naprogramována a aktualizována správně, jsou všechny informace a funkčnost dostupné každému uživateli bez ohledu na jeho handicap. To znamená, že web se dá používat i pomocí asistenčních technologií, jako jsou například čtečky pro nevidomé. 

Hlavní myšlenkou přístupnosti je, že web si nevyžaduje žádné velké změny v designu nebo funkcionalitě. Přístupnost je spíše o dobrém návrhu a dodržování jistých pravidel při přidávání nového obsahu. Které jsou to?

Pravidla pro přístupnost webových stránek

Existuje soubor pravidel přístupnosti webových stránek, díky kterým mohou realizovat pohodlný nákup potravin, drogerie, léků, zdravotnických pomůcek či jakýchkoliv jiných produktů přes e-shop i znevýhodnění uživatelé. Ačkoliv jde často o technicky a obsahově náročnější prvky, řeč je tentokrát o pravidlech pro nadpisy, menu, odkazy, obrázky, tabulky a formulář právě tak, aby splňovaly standardy přístupnosti.

Uvedeme pár příkladů:

  • Správný kontrast barev použitých v písmu (včetně textů v grafických prvcích) pro lepší čitelnost

  • Obrázky a videa s textovým popisem, aby jejich obsah byl jasný i nevidomým, kteří místo obrázků čtou právě popisné texty

  • Možnost zvětšit si velikost písma podle potřeby

  • Přehledná navigace, která se dá ovládat i bez počítačové myšky pomocí klávesnice

Více pravidel pro přístupnost webových stránek obsahují standardy s doporučeními pro správný návrh, implementaci a aktualizaci obsahu. Nejrozšířenější světový standard je Web Content Accessibility Guidelines od světového konsorcia World Wide Web Consortium (W3C). 

Na Slovensku byl v roce 2020 aktualizován vyhláška Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky z 1. května o standardech pro informační systémy veřejné správy č. 78/2020 Z. z., který je závazný pro všechny webové stránky veřejné správy, tj. státní weby, ale i weby samosprávy a školství. I tento vyhláška je založena na zmíněném světovém standardu, netýká se však e-shopů a webů v soukromé sféře. Je

Jsou vám některé výrazy nejasné? Podívejte se na uičkovskou abecedu

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.