První stavební spořitelna Case Study

Kdo je PSS - První stavební spořitelna?

Hlavním posláním První stavební spořitelny, lídrovi mezi stavebními spořitelnami na slovenském trhu, je pomáhat klientům s financováním jejich bydlení. A přestože První stavební spořitelna nepatří mezi klasické komerční banky s tradičními produkty, jako jsou účty, dnes má na kontě více než 2,5 milionu spokojených zákazníků a více než 5 milionů uzavřených smluv. První stavební spořitelna se již 25 let právem řadí mezi etablované a stabilní hráče v oblasti finančních služeb.

Spolupráce První stavební spořitelny a ui42

V případě První stavební spořitelny, která, podobně jako ui42, slaví právě svou čtvrtstoletí, můžeme hovořit o opětovné spolupráci. Právě ui42 stálo před dvaceti lety při prvních krocích První stavební spořitelny na online scéně. Situace na trhu, inovace a aktuální trendy jsou důvodem, proč se i v První stavební spořitelně rozhodli pro úplný restart značky. Vizí společnosti je vyprofilovat se jako expert na trhu, který nabízí výhodné financování koupě, výstavby, rekonstrukce nebo zařízení bydlení.

Cíle spolupráce

Cílem byl návrh, vytvoření, realizace a následný chod nové webové stránky První stavební spořitelny. S důrazem na to, aby nejen designově, ale také kvalitativně zapadla do kompletního reshiftu značky. První stanovenou cílovou rovinkou bylo dosažení konkrétních KPI, které jsme si v úvodu spolupráce s klientem stanovili.

Co všechno jsme realizovali

Nosná požadavek byl na kompletní změnu webové stránky. S důrazem na její použitelnost a účel. Aby mohl nový web reflektovat potřeby aktuálních i nových klientů, bylo potřebné absolvovat následující kroky:

  • analýza aktuálního stavu webstránky a potřeb zákazníka použitím kvalitativních metod výzkumu
  • definování cílové skupiny
  • kompletní návrh informační architektury webstránky
  • návrh designu založeného na UX výstupech cílové skupiny
  • vývoj nové webstránky
  • propojení webstránky s interními systémy
  • kontrola kvality kódu
  • nastavení nejvyšší bezpečnosti webstránky, s opakovaným ověřováním pomocí OWASP testu nezávislého garanta
  • zabezpečení kompletního servisu a chodu webstránky
  • automatizované a seléniové testy

Klíčové milníky spolupráce

Klíčové mezníky spolupráce

Definování cílů

Na opakovaných setkáních jsme si klientem do detailu probrali požadavky na ui42 a definovali cíle, kterých chceme dosáhnout. Velkou roli sehrávalo pochopení produktů a komplexního směřování První stavební spořitelny.

Průzkum trhu

Díky ochotě klienta sdílet s námi otevřeně výzvy a problémy, kterým aktuálně bankovní sektor čelí, jsme nasbírali cenné informace a insighty.

Uživatelské testování

UX testování na profesionální úrovni přineslo ověření i konfrontaci očekávání ze strany klienta. A samozřejmě pevný základ pro vytvoření návrhu nové webové stránky.

V profesionální testovací laboratoři jsme získali cennou zpětnou vazbu od vybraného vzorku uživatelů. Při moderovaném plnění úkolů jasně poukázaly, ve kterých místech je třeba změnit prvek, formulaci nebo jiný detail stránky tak, aby byl nový web bez zbytečných překážek a problémových míst, kde uživatel váhá, jak pokračovat dál.

Takové testování dokáže odhalit drtivou většinu chyb na stránce a eliminovat tak míru odchodu, neúplně vyplněné formuláře nebo třeba i produkty zanechané v košíku bez ukončení nákupního procesu. Zároveň je v případě komplexních projektů, jako například nový web pro První slovenskou spořitelnu, zárukou, že návštěvník stránky najde hledané informace a bez problémů absolvuje celou cestu napříč webem až do momentu, kdy provede požadovanou konverzi.

Vývoj a ladění detailů

Významným přínosem ze strany klienta byly konstruktivní připomínky k designu nového webu a také pomoc při testování CMS. Kladení požadavků na naše developery a jejich následné zapracování přispělo k cíli předat špičkový výstup nejen na frontendu, ale i backendu webu.

Kvalitní projektový management na obou stranách

Velkým plus byly opravdu rychlé reakce a promptní komunikace ze strany První stavební spořitelny na jakýkoli požadavek v průběhu celé spolupráce.

Hlavní služby, které jsme klientovi dodávali

Jak hodnotí naši spolupráci První stavební spořitelna?

To, že se PSS mění, jsme chtěli ukázat i na webu. A to nejen prostřednictvím kosmetických úprav či výměnou designu webu. Nový web jsme chtěli mít strategicky pevně v rukou a využít jej jako plnohodnotný a měřitelný obchodní kanál. Jsme rádi, že jsme si výběrovým řízením vybrali společnost, která nám v tomto nelehkém úkolu pomohla. Těšíme se z nového webu i na každou další spolupráci s ui42.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.