BarCamp - Konference s lidmi, od kterých závisí váš úspěch na webu

BarCamp - Konference s lidmi, od kterých závisí váš úspěch na webu

Moje nadšenie z účasti na IT konferencii BarCamp Žilina, ktorá sa konala 11. septembra v Žiline, netrvalo dlho. Hneď prvá prednáška bola kvôli organizačným problémom veľkým sklamaním. Chýbajúce pripojenie na Internet nám znemožnilo odniesť si čo najviac z inak sľubnej prezentácie o Segmentácii dát v Google Analytics.


Zrejme najväčší záujem vyvolala „Diskusia o výzvach a budúcnosti webu“. Práve od nej som očakával nové podnety či pohľady na ďalší rozvoj webu, online marketingu, prichádzajúce platformy ako aj rastúci význam sociálnych sietí. Vášnivá diskusia, ktorá okamžite pohltila množstvo poslucháčov, skončila bohužiaľ ako prezentácia prehliadača Internet Explorer 9.

 

StartUp Camp


Ďalšiu sériu prednášok som preto vymenil za StartupCamp, ktorý bol ako súčasť konferencie BarCamp prístupný pre všetkých návštevníkov. Prezentovali sa na ňom spoločnosti, ktorých nápady nových online služieb a produktov majú potenciál presadiť sa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Táto otvorená konferencia ma okamžite zaujala, keďže po úvodnom privítaní a organizačných pokynoch iniciatívu a prezentácie odštartovali samotní účastníci.

Až tu som si uvedomil skutočný potenciál BarCampu a možností, ktoré ponúka otvorená diskusia a spolupráca prednášajúceho s publikom. Zástupcovia všetkých prezentovaných firiem perfektným spôsobom zúžitkovali možnosť získať spätnú väzbu od programátorov, vývojárov, dizajnérov, odborníkov na marketing, investorov a mnoho ďalších profesionálov, ktorí sa pohybujú v internetovom biznise.                              

Prekvapila ma však nízka účasť spoločností, ktoré mohli z kontaktu s návštevníkmi konferencie BarCampe vyťažiť najviac. Pre mňa sú to spoločnosti, ktoré síce nie sú odborníkmi v oblasti webu, no ich úspech stojí a padá práve na schopnosti prezentovať sa na webe a osloviť svojich cieľových zákazníkov. Každá z týchto firiem má určite rôzne ciele, ktoré chce na svojom webe dosiahnuť, čo ovplyvní aj informácie, rady, ktoré budu na BarCampe hľadať. Ja by som chcel skôr poukázať na problémy, ktoré sú spoločné pre viacero firiem pôsobiacich na webe a súvisia s nedostatkom alebo nedostupnosťou potrebných informácií. Myslím, že práve tie bolo možné riešiť priamo počas BarCampu, vďaka schopnostiam a skúsenostiam ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnili.

 

1    

Chcem úspešný nový web, bez zmeny starého.

 

Viacero firiem vidí úspešnosť webu len v množstve jeho návštevníkov. Keďže viac návštevníkov znamená z ich pohľadu aj okamžité zvýšenie ziskov, hlavný dôraz kladú prevažne na online reklamu. K potrebe skutočného rozvoja webu, ktorého súčasná podoba má prakticky nulové šance dosiahnuť plánované ciele (predaj, rezervácia, registrácia), sa však stavajú odmietavo. Nie u všetkých spoločností je to z dôvodu finančnej náročnosti či priorít vedenia. Mnohé firmy majú zdroje a potenciál zlepšiť svoje výsledky na webe, ale kvôli opatrnosti a nedôvere voči novým riešeniam, dávajú prednosť nečinnosti.

 

Pre tieto spoločnosti je účasť na relevantných konferenciách príležitosťou zachrániť stagnujúci/zanedbaný rozvoj svojho webu. Nadviazanie kontaktov so zástupcami firiem, ktoré čelili podobným problémom, ako aj ich skúsenosti a pohľady môžu pomôcť prekonať odpor voči zmenám, ktoré si úspešná prítomnosť na webe vyžaduje. 

 

2    

Investície do webu sa mi nikdy nevrátia. 

 

Firmy často nevidia svoj web ako každú inú investíciu, ale skôr ako vyhodené peniaze a preto im často vyhovuje informačný web a nezaujímajú sa o to, ako s jeho pomocou profitovať.  Opak je pravdou a investície na webe sa dajú odsledovať, s tým, že spojenie medzi aktivitami a ich prínosom môžeme monitorovať, robiť priebežné úpravy a vylepšenia, čo je oveľa efektívnejšie, rýchlejšie a ziskovejšie.

 

Budovanie kontaktov priamo s investormi, ktorí majú skúsenosti s realizáciou výnosných projektov na webe prinesie nové podnety a nápady v súvislosti s finančnou perspektívou webu. Dôležité je aj lepšie chápanie vzťahu medzi nákladmi na rozvoj webu a hodnotou, ktorú následne prinesú v podobe prílevu nových návštevníkov webu a ich konverzie na zákazníkov. Ak sa následne stanovia priority, ktoré zaručia dosiahnutie stanovených cieľov najvýhodnejším spôsobom, reálnym výsledkom bude web, ktorý vytvára zisk a nielen “zarába sám na seba”.

 

3    

Dôveruj, ale preveruj!

 

Drvivá väčšina firiem (ďalej ako klienti)  je prítomná na webe vďaka externým dodávateľom webových riešení. Aj keď je táto spolupráca nevyhnutná, pre klientov  zväčša predstavuje stratu kontroly nad svojim online kanálom a jej presun do rúk samotných dodávateľov. Vzniknutá situácia znevýhodňuje postavenie klientov, vychádzajúc z ich limitovanej znalosti biznusu a dáva “voľnú ruku” dodávateľom. Dá sa zaručiť, že sa dodávateľ zachová transparentne a nebude takúto situáciu zneužívať?

 

Konferencie ako BarCamp ponúkajú možnosť konzultovať akékoľvek otázky súvisiace s webom, priamo so zástupcami viacerých spoločností, vrátane webhostingových spoločností, developerov webu až po reklamné agentúry a dizajnérske štúdia. Získané informácie pomôžu získať prehľad nielen o možnostiach ďalšieho rozvoja webu, ale hlavne vytvoria priestor pre kontrolu súčasných dodávateľov.

 

Moje prvé dojmy z BarCampu boli skôr negatívne a ak by som pri nich ostal, túto konferenciu by som pravdepodobne dal za príklad “nepodarku”. Keďže úvodná prezentácia nesplnila moje očakávania, zameral som sa na detaily, ktoré mi na BarCampe prekážali či chýbali. Aj preto som nevidel skutočný potenciál diskusií a stretnutí s účastníkmi tejto otvorenej konferencie, ktorý by pomohol väčšine spoločností prítomných na webe.

 

Zúčastnili ste sa na BarCampe alebo inej podobnej konferencii? Podarilo sa Vám premeniť získané poznatky alebo rady v prospech Vášho online biznisu?
 

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.