NN/G Usability Week Kodaň 2010

NN/G Usability Week Kodaň 2010

Na úvod si neodpustím pochváliť výber miesta. V Kodani som sa aj po 18. rokoch cítil skvele. Mám rád mestá, ktoré sú trochu “ošúchané,” lebo sa v nich skutočne žije a centrum je plné miestnych Dánov vo dne aj v noci. Navyše v prípade Kodane je množstvo ľudí na bicykloch, úprimne im to závidím. Výhľad zo seminárnej miestnosti som mal priamo na Tivoli,  bol jeden z posledných pekných slnečných dní pred dlhou zimou. Na konferencii NN/G Usability Week boli príjemní ľudia. A posledná pikoška - bol 42. týždeň, keď každoročne majú dánske deti prázdniny.

Selling Usability to Bosses and Colleagues (Ako predať použiteľnosť šéfom a kolegom)

Cieľom prednášky od Kara Pernice bolo odovzdať svoje 20-ročné skúsenosti s popularizáciou, predajom a realizáciou usability. V 90-tych rokoch bola jedným z UX odborníkov v IBM, ktorí navrhovali Lotus Notes. Okrem svojich skúseností, prezentovala know-how ďalších 200 usability profesionálov.
Problém je asi typický pre každú novú užitočnú činnosť - ako presvedčiť zodpovedných a zainteresovaných, že má zmysel sa tomu venovať? Pionierom je to jasné, no bez toho, aby o tom boli presvedčení aj ostatní, to môže zakapať, v lepšom prípade zaspať. Za užitočnú činnosť si dosaďte napríklad v našom odvetví informačnú architektúru, skice, funkčnú špecifikáciu, unit testing, web copy writing, optimalizáciu rýchlosti načítavania stránky, nastavenie cieľov a funnelov - a viete, čo mám na mysli.

Čo je UX

Dobrá použiteľnosť znamená väčšiu spokojnosť používateľa, ľahšie používanie a ľahšie učenie.

Vysvetľovať pojem usability teraz nebudem, pozrite usability vo Wikipedii, usability 101 od Jakoba Nielsena alebo naše usability služby v ui42.

V tomto príspevku rovnocenne používam pojmy user experience, UX, usability a slovenské použiteľnosť. A týka sa to najmä webov, webových aplikácii, intranetov ale aj softvéru vôbec.

UX vo svete a na Slovensku

Palo Vallo, Martin Krupa a Jakob NielsenNa západe je UX už celkom rozšírená a zabehnutá. Najsladšie ovocie už usability odborníci často pozberali, teraz optimalizujú aj detaily. V období 1993-2003 bolo ľahké malými zmenami z jednoduchých testov dosiahnuť výrazné zlepšenia. Weby boli vtedy skutočne hrozné – úvodné splash obrazovky, nefungujúce vyhľadávania, prehnaná grafika, atď. Okrem webov, kde je UX súčasťou návrhu aj vývoja, sa začínajú venovať usability interných aplikácii a intranetov, kde je výsledkom často vyššia efektivita práce s dobrou aplikáciou.

O pokroku vo svete svedčí aj štruktúra návštevníkov seminára: Talian z UEFA mal na starosti B2B aplikáciu pre Champions League, Nemec z Dresdener Bank sa venuje usability ich internej aplikácie, Nór z inšpektorátu práce rieši usability aplikácie pre inšpektorov práce, Švédka bola HR manažérka zodpovedná aj az efektívne HR aplikácie a Dán mal na starosti softvér na správu inteligentných budov. Nebol tam žiaden e-commerce manažér webu, tí už zrejme UX dávnejšie adoptovali ako súčasť návrhu a vývoja svojich webov.

ROI usability

Graf z NN/g Report: Usability Return on Ivestment (ROI), 3rd Edition, zobrazuje percentuálne zlepšenia sledovaných metrík vďaka usability. Modrá krivka je rok 2002 a červená rok 2008.

Keď som rozprával o tom, ako firmy na Slovensku negatívne reagujú na usability, ako veľké softvérové firmy ignorujú UX a ako veľké banky na Slovensku spúšťajú nové internet bankingy bez usability testovania, tak mi to nechceli veriť. Až na zopár pionierov, o ktorých viem, ako napr. T-mobile, Microsoft, Magistrát Hlavného mesta Bratislava, Button Systems alebo Pricemania.

Napriek tomu, že nemám dostupné údaje o usability na Slovensku, myslím si, že situácia u nás nebude taká katastrofálna ako pred 10 rokmi vo vyspelých krajinách, pretože:
 1. Dizajn sa u nás zvyčajne robí podľa vybraného úspešného webu vo svete, na ktorom sa veľmi pravdepodobne venovali intenzívne UX.
 2. Posledné 2 roky sú dostupné a bežne sa používajú nástroje na sledovanie slabých miest webov (Google Analytics, heatmapy, ...)
 3. Na weboch sa objavujú online prieskumy spokojnosti návštevníkov.
 4. Informačná architektúra sa ako činnosť už rozšírila v dobrých webových agentúrach.
 5. Testovanie použiteľnosti a princípy tvorby dobrých webov sa začínajú popularizovať v blogoch a iných online médiach, dokonca sa o nich už aj prednáša na jednej slovenskej univerzite.
Napíšte mi o ďalších UX projektoch na Slovensku, rád sa o nich dozviem.

Výhrady voči UX

Pekný, stručný súhrn štandardných výhrad voči usability:
 • Nemám/e čas na usability.
 • Nemôžeme posunúť termíny.
 • Nemáme peniaze na usability (testovanie a následné zmeny.)
 • Nerozumiem, čo je usability a prečo je dôležitá.
 • Vieme, že v dizajne sú chyby, no nevieme, ako ich fixnúť
 • UX nie je dôležité
 • Naši dizajnéri/vývojári/marketing vedia, čo robia, a tak UX nepotrebujeme.
 • Robíme UX (sem-tam dajú niečo nové otestovať zopár kolegom).
 • UX je blbosť.
 • Grafický dizajnér to nakoniec spraví veľmi pekne.
 • Mne je to jedno.

Skutočné dôvody nedôvery k UX

A tu je zoznam skutočných dôvodov k uvedeným výhradám:
 • Časový tlak.
 • Požiadavky/špecifikácia nezahŕňa UX.
 • Neradi počúvajú od iných, čo majú robiť.
 • Nevzdelaní v oblasti UX alebo tomu neveria.
 • Dizajn diktuje manažér.
 • Väčšina sa snaží len prežiť – všetci zvyčajne sledujeme len krátkodobé ciele :-)

Ideálny stav UX vo firme

O čo by sme sa mali snažiť, aby UX fungovalo ako bežná súčasť vývoja:
 • Vedieť, čo je UX.
 • Vedieť, prečo je UX dôležité.
 • Vedieť, čo UX ľudia robia.
 • Robiť UX činnosti.
 • Brať výsledky UX do úvahy.
 • Počúvať dizajnérov a UX ľudí.
 • Platiť za UX zdroje.

Ako prekonať nedôveru voči UX

O tom bol celý zvyšok a podstata seminára. Pointa je hlavne vo vzdelávaní o tom, čo je usability a aký je jej prínos. Detaily si zatiaľ necháme pre seba a kolegov v ui42, predsa len je to čerstvé know-how, za ktoré sme si zaplatili.

Bez výmeny skúseností sa však samozrejme rozvíjať nedá, takže na záver 2 pozvánky na najbližšie usability akcie, prvá v Bratislave a druhá online celosvetovo:

UX v ui42 na DailyWeb

Najbližšia príležitosť vidieť viacej do našej UX kuchyne v ui42 bude o týždeň 10.novembra na konferencii DailyWeb v Bratislave, kde bude Palo Vallo rozprávať o Usability ako nástroj na zvýšenie konverzií.

World Usability Day 2010

Nasledujúci deň 11.novembra je World Usability Day 2010, vyberte si niektorú z online prednášok.

World Usability Day 2010

 

Viete na Slovensku alebo v Čechách o weboch a iných (nielen softvérových) produktoch, pri vývoji ktorých sa patrične venujú aj usability alebo user experience? Napíšte mi, radi si vymeníme skúsenosti, ktorých je podľa nás v našich končinách stále málo.

BTW. Počas Usability Week spustil T-mobile (teraz už Slovak Telekom) v svojom e-shope možnosť online objednávky Mobilného internetu a prechod z Fixu na Paušál. Sú to ďalšie 2 projekty, ktoré sme vrátane usability pripravili v ui42.

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.