DIY Logo

DIY Logo

Tvorba loga je náročné zadání, které si vyžaduje hodně času analýz a hlavně profesionální přístup. Ideální je nechat si vypracovat logo zároveň s firemní identitou ve firmě, která se zabývá jen touto problematikou. Protože se ale často setkáváme s tím, že zákazníci by si rádi nechali u nás udělat logo v rámci designu stránky, případně nemají na profesionální logo finance a nechávají si ho dělat „na koleně”, zde je pár jednoduchých tipů, na co si dát pozor. Tento článek je určený pro začínající grafiky a pro ty, kteří s tvorbou loga nemají zkušenosti, ale přesto někdy musí takové zadání řešit. Cílem není popsat problematiku na „high level“ úrovni, ale informovat o základních pravidlech pro vytvoření použitelného loga. 

 

Při logu více než kdekoliv jinde platí, že „méně je více“. Proč je to tak?

1. Logo musí být snadno zapamatovatelné

Z loga nemusí být nutně na první pohled jasné, čím se firma zabývá. To, co je u loga důležité, je, aby bylo snadno zapamatovatelné. Pokud ho pozorovatel uvidí několikrát v kontextu s konkrétní firmou, vybaví si ho později konkrétní firmu, i bez toho, aby viděl doprovodný popis nebo reklamu. Čím je logo složitější, tím je proces „zapamatovávání“ delší. I postupem času vývoj většiny značek směřuje od složitějšího k jednoduššímu. Například (obr. 1):

logo simplification

2. Logo musí být použitelné různými způsoby

Logo se bude používat různými způsoby. Musí vypadat dobře v malém provedení, na vizitce, vytištěné na velkém plátně, na hlavičkovém papíře, ale i v černobílém nebo „grayscale“ variantě. Každý koncept loga, který vytvoříme si vždy představme ve všech možných formách.

 

Jak postupovat, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku?

1. Vyhněme se příliš detailnímu zpracování

Nesnažme se o detaily. Vyhoďme textury, gradienty a drobné prvky. Logo pozorovatel vnímá periferně jako celek a během krátkého času, který je ochoten mu věnovat, přijme jen základní informaci o tvaru a barvě. Čím bude logo složitější, tím méně se vryje do paměti.

2. Font dělá hodně

Některá loga jsou vytvořena jen pomocí specifického fontu. To je dobrá cesta, která jedním dechem podává textovou informaci o názvu firmy a grafickou informaci o vizuálu značky. Jeden z nejznámějších příkladů takového typu loga je logo firmy Coca-Cola. Je dobré, pokud styl fontu nějakým způsobem odráží obor, ale je třeba se vyhnout příliš jemným a málo výrazným typům. Používejme jeden maximálně dva fonty.

3. Pokud zobrazujeme reálné objekty, zjednodušujme

Při menších firmách s úzkým okruhem sortimentu se dá logo zpracovat jednoduchým popisným způsobem. To znamená, že přímo v grafice vyjádříme, čím se firma zabývá. Například střechaři mohou mít v logu stříšku, obchod s ovocem jablko (ne okousané :) a podobně. Stále ale musíme dávat pozor, aby byla grafika co nejjednodušší. Snažme se co nejvíce stylizovat a zjednodušovat. Samozřejmě při zjednodušování se stává, že logo ztratí na originalitě. S tím musíme počítat, protože vytvořit jednoduché a zároveň originální logo je těžký oříšek a pravděpodobně se při tom zapotíme.

4. Používejme symboliku

Místo "popisné" grafiky můžeme použít jednoduché symboly a piktogramy. Práce se symboly opět není jednoduchá, ale když se v určitém oboru pohybujeme, měli bychom přibližně znát barevnou a tvarovou škálu, ve které je zvyklé naše obor vizuálně komunikovat. Každá oblast má svou specifickou zobrazovací "paletu", na kterou jsme zvyklí a z ní můžeme načerpat první inspiraci. Nejde o "kopírování", ale o to, že na základě archetypální typologie platí určitá obecná pravidla jak konkrétní barvy, tvary a jejich kombinace působí na lidi na podvědomé úrovni, jakou informaci podávají, a tedy pro jaké oblasti jsou typické. Inspiraci berme jen jako odrazový můstek, specifika naší firmy mohou výslednou grafiku posunout do úplně jiné roviny.

5. Vytvořme si design manuál

Dejme si po dokončení loga ještě práci na design manuálu, který bude definovat, jak se za kterých okolností bude logo používat. Shrňme si všechny možné formy, ve kterých může být zobrazeno a určíme tvůrcům mantinely. Zadefinujme, volný prostor kolem loga, ošetříme jak se bude logo používat na různě tmavých pozadích, v malém i velkém provedení, na webu i v printové formě, v černobílém i grayscale variantě.   

 

Na závěr malá inspirace jak při tvorbě značky postupují specializované firmy 


Samotné tvorbě značky na profi úrovni předchází dlouhý proces, ve kterém vzniká kolem firmy celý příběh. Podle pole působnosti se firma zařadí do jednoho, nebo více archetypů, které mají své specifické výrazové a zobrazovací prostředky. Pomocí nich se pak postupně vyvíjí značka a samotné logo je jen vrcholem ledovce celého procesu. Bližší se archetypy zabývá kniha "Hrdina nebo psanec" (Margaret Mark, Carol Pearson), ve které je popsáno 12 základních "marketingových archetypů". To už je ale cesta pro profesionály, s kterou svépomocí pravděpodobně nedosáhneme požadovaných výsledků. Takový proces si vyžaduje nejen nadání a grafické zručnosti, ale i intuici a psychologické znalosti.

Zdroje: obr.1 - http://www.graphemes.com

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.