10 přednášek o webu v roce 2014 na Matfyzu

10 přednášek o webu v roce 2014 na Matfyzu

Už šestý rok v letním semestru vedeme i s Robem seminář o komplexních webových aplikacích na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Je to volitelný předmět 2-INF-168 Pokročilé webové systémy - návrh, vývoj, provoz pro studenty magisterského studia Informatiky a Aplikované informatiky.

Cílem je seznámit studenty s tvorbou webových aplikací z pohledu reálného nasazení v praxi. Přednášky jsou založené na zkušenostech z praxe včetně nejnovějších trendů. Studenti si jednotlivá témata prakticky vyzkouší realizací jednoduchých miniprojektů (odměnou jsou 2 kredity).

Program přednášek je připravený na 10 týdnů, protože podle zkušenosti právě tolik během semestru stihneme. Poslední roky jsme doplnili témata webovou analytiku a weby a aplikace pro mobilní zařízení.

Téměř každá přednáška je obohacena a čerstvé informace z posledního roku, takže se dozvíte např. i o Piwiku jako alternativě k Google Analytics, povíme vám naše zkušenosti s responzivním designem i zkušenosti z velkých projektů, jako byl například návrh a usability testování internet bankingu pro VÚB nebo tabletové aplikace pro Policii SR.

Věříme, že pro studenty je přínosem, když jim vyprávíme o naší každodenní práci. Snažíme se i o účast odborníků z jiných firem. Studenti mají v případě zájmu prostor na prezentaci vlastních zkušeností a vědomostí. Pro nás je osvěžením konfrontace s mladými schopnými lidmi, zajímá nás jejich pohled na témata kolem webu a internetu.

Program na tento semestr:

  1. Životní cyklus webové aplikace, co musí obsahovat požadavky na návrh, vývoj a provoz webů
  2. Informační architektura
  3. Použitelnost (usability) webových aplikací 
  4. Technologie vývoje webových aplikací (LAMP, Java, Microsoft .Net, Ruby, Google nástroje a produkty, ...)
  5. Web Content Management Systems (CMS)
  6. Provoz, bezpečnost a optimalizace webových aplikací (cloud computing)
  7. Search Engine Optimisation (SEO), online marketing a sociální sítě
  8. Webová analytika
  9. Weby a aplikace pro mobilní zařízení (i responzivní design a Win8 app)
  10. eCommerce

Podrobné informace o semináři najdete v naší ui42 wiki. Seminář je na Matfyzu v Mlynské dolině v matematickém pavilonu v "akváriu" č. XI každou středu v čase 16:30-18:00.

Pozvánky na semináře budu pravidelně posílat přes svůj twitter @martinkrupa.

Znovu se na seminář i s Robem těšíme! Začínáme ve středu 19. února. Na shledanou každou středu v Mlynské dolině až do 21. května 2014.

Seminář je i pro veřejnost, minulý rok jsme měli zajímavé debaty i se studenty z jiných škol i s dalšími, kteří už dávno doškolili.

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.