Dlouholetá symbióza ui42 a FIRO-tour přináší pozoruhodné výsledky

Dlouholetá symbióza ui42 a FIRO-tour přináší pozoruhodné výsledky

Jedním z klíčových faktorů jakéhokoliv podnikatelského úspěchu je efektivní spolupráce s odborníky v dané oblasti. Jinak to není ani v případě internetových a webových služeb, které usnadňují podnikatelům komunikaci se zákazníky a pomáhají jim při prodeji nabízených produktů a služeb v online prostředí. Mezi hlavní aktéry jednoho z úspěšných příběhů spolupráce na tomto poli patří i naši odborníci z ui42, kteří už téměř osm let spolupracují s odborníky z cestovní kanceláře FIRO-tour. Výsledkem tohoto projektu jsou pozoruhodné výsledky, které si postupně přiblížíme v následujících řádcích.

Z historie až do současnosti

První bojová úloha, kterou bylo potřeba vykonat v souvislosti s úpravou webové stránky cestovní kanceláře FIRO-tour, byla zadána dne 07.09.2009 a zahrnovala přípravu grafického návrhu pro tehdejší webové sídlo společnosti. Počínaje tímto dnem se začal psát úspěšný příběh spolupráce mezi uičkem a FIRO-tourem, jehož výsledkem je v současnosti už více než 12 tis. realizovaných úkolů.

Svět technologií se dynamicky rozvíjí a je proto potřeba udržovat tempo s rychle se měnícími trendy na trhu. V rámci tohoto konceptu jsme v dubnu 2013 uvedli do provozu Premium webovou stránku, která představuje ideální řešení pro klienty cestovní kanceláře FIRO-tour preferující exkluzivní dovolenkové destinace nebo dovolenou ušitou na míru. 

Důležité je nahlas připomenout, že vše výše uvedené je budováno na námi navrženém, naprogramovaném a průběžně upgradovaném CMS BUXUS. Pro zajímavost možno ještě zmínit, že samotný vývoj webové stránky společnosti začal ještě na verzi BUXUSu s označením 5.2.0, přičemž v současnosti pracujeme s verzí s označením CMS BUXUS 6.5.0. V předchozím roce prošel web firmy významným redesignem, který dostal po uživatelském testování s eyetrackingem aktuální podobu www.firotour.sk.

Pozoruhodné výsledky v číslech

Po úspěšném spuštění zmíněného redesignu webové stránky cestovní kanceláře FIRO-tour začátkem roku 2017, jsme už během letních měsíců (červenec – srpen) zaznamenali první výrazné zrychlení načítání stránky o výborných 34,5%.

Za tímto skvělým výsledkem však nezaostávají ani další důležité ukazatele. S příchodem aktuálního webu se zvýšila i jeho celková návštěvnost, a to až o 35%. Zároveň s tím vzrostl počet unikátních uživatelů navštěvujících stránku - v každém jednotlivém případě se počítá jen jeho první návštěva na webu. Tento ukazatel si i přesto polepšil o úctyhodných 31%. Výrazný nárůst zaznamenal i samotný počet zobrazených stránek, který si polepšil až o 50%. Úspěšný výsledek, za kterým stojí vysoce responzivní web, nakonec přinesl cestovní kanceláři FIRO-tour i 38-procentní nárůst prodeje prostřednictvím mobilních zařízení.

V rámci naší spolupráce jsme však realizovali i mnoho dalších zajímavých projektů, v rámci kterých jsme například dokázali efektivně importovat poznávací zájezdy, lyžařské pobyty a další dovolenky do mnoha destinací z více slovenských, českých a rakouských cestovních kanceláří.

K nesporným úspěchům řadíme i vytvoření mikro stránky s názvem Školní prázdniny, na které lze najít nabídku různých zájezdů reflektujících jednotlivé termíny školních prázdnin. Jedním kliknutím lze vyselektovat zájezdy nabízené v konkrétním termínu školních prázdnin, čímž ušetří uživatelé velké množství času, který by jinak věnovali náročnému a zdříhavému vyhledávání zájezdů v požadovaném období.

V rámci zkvalitňování přidružených služeb jsme dále rozšířili nabízené platební nástroje, přičemž v současnosti mají klienti stránky k dispozici následující platební brány: Cardpay, Sporopay, CSOBpay. Naší dominantou jsou v neposlední řadě sociální média, která už v současnosti představují vysoce efektivní nástroj propagace a prodeje. I na tomto poli se nám podařilo rozjet úspěšnou spolupráci s cestovní kanceláří FIRO-tour, kde jsme naštartovali jejich facebookovou fan pagedovolenkové blogy na webu.

Rádi bychom upozornili i na naše dlouholeté know-how získané v oblasti PPC reklam, ve které už několik let spolupracujeme i s odborníky z FIRO-tour. Tato unikátní forma spolupráce je zajímavá zejména v tom, že zahrnuje provize z prodaných zájezdů. Daný model kromě jiného charakterizuje volnost v oblasti tvorby rozpočtů i reklamní kredit. Jeho hlavní výhodou je skutečnost, že i my jsme motivováni připravovat kampaně tak, aby přinášely našemu klientovi reálný obrat. V travel segmentu zároveň platí, že od fáze zvažování nákupu dovolenky, samotného výběru konkrétního zájezdu, rezervace turnusu až po jeho úplné zaplacení, může projít i několik měsíců. Z tohoto důvodu jsme nuceni využívat pokročilou analytiku po celém zmíněném cyklu. Na závěr přichází na řadu párování skutečně zrealizovaných zájezdů s počtem nezávazných objednávek. Celý proces může na první pohled působit zdříhavým dojmem, ve skutečnosti nám však systém autonomie umožňuje rychleji reagovat na nové trendy, zkoumat nové reklamní formáty a přesouvat zdroje tam, kde vidíme největší potenciál.  

Krátká bilance a budoucí výzvy

O tom, že čísla jsou důležitá, nepochybuje zřejmě žádný podnikatel a u čísel proto ještě chvíli zůstaneme. Vrátíme se k aktuálnímu webu společnosti FIRO-tour, který přinesl zajímavé výsledky nejen v porovnání se svým předchůdcem. Neméně poutavý je totiž pohled na celkové meziroční porovnání některých klíčových údajů:

  • Celkový počet návštěv na stránce se oproti minulému roku zvýšil o 35%.
  • Cestovní kancelář přitom zaznamenala v sledovaném období nárůst objednávek o neuvěřitelných 140%.
  • Uvedené zvýšení se následně odrazilo na 100% nárůstu obratu firmy.
  • Konverzní poměr, který představuje jeden z najdůležitějších ukazatelů výkonnosti v online marketingu, se v meziročním porovnání zvýšil o neuvěřitelných 80%!
  • Čas strávený při načítání stránky se následně snížil o 30%.
  • Tím přibylo i vyšší procento spokojených uživatelů (11%) a ve finále i více prohlédnutých stránek na relaci (pages per session), kde jsme zaznamenali nárůst o 22%.
  • Na závěr přidáváme ještě jeden vynikající výsledek - v porovnání s rokem 2016 zaznamenala FIRO-tour až 200-procentní nárůst objednávek prostřednictvím mobilních zařízení.

Marcel Siekel, CEO FIRO-tour: Dlouholetá spolupráce s ui42 je výborná. Jsme rádi, že v této důležité online oblasti máme tak odborně zdatného, velmi
flexibilního a spolehlivého partnera. Těšíme se na další společné projekty.

Dosáhnuté výsledky nás nesmírně těší a dodávají nám motivaci do dalších projektů. V budoucnosti například plánujeme rozšíření prodeje zájezdů jiných cestovních kanceláří. Očekáváme také, že nové služby umožní klientům pohodlné online objednávání zájezdů nabízených jinými cestovními kancelářemi na webové stránce společnosti FIRO-tour, jakož i různé další výzvy, jejichž hlavním cílem je pro nás vždy spokojenost na straně klienta.

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.