Přístupnost, OpenData, elektronické formuláře

Přístupnost, OpenData, elektronické formuláře

31.01.2013 jsem se jako zástupce Slovenské informatické společnosti ve pracovní skupině 3, která je součástí Komise pro standardizaci informačních systémů veřejné správy, zúčastnil jejího společného setkání. Konalo se na Ministerstvu financí SR a probrali jsme tři témata:

  • EU a přístupnost, změny v přístupnosti v souvislosti s WCAG2.0
  • Iniciativa OpenData, portál data.gov.sk
  • Elektronické formuláře, jejich standardizace a použitelnost

Přístupnost, WCAG 2.0

Evropská komise se začíná intenzivněji zajímat o stav přístupnosti webových sídel informačních systémů veřejné správy. Jak jinak to začíná množstvím papírů, které je třeba přečíst (tzv. legislativa), kde se mimo jiné dá dozvědět, že EU by stav přístupnosti chtěla „nějak“ sledovat a že řešení přístupnosti webů v sobě nese obchodní příležitosti. S sledováním to bude složitější, pro potřeby srovnání je třeba vytvořit metodiku, která by byla relevantní a závazná pro každého. No a samozřejmě, je třeba vědět co kontrolovat, tedy definovat co je a co není přístupné. V tomto směru EU vyvíjí možná zbytečnou aktivitu, kdyžže standard WCAG 2.0 (a jeho předchůdce WCAG 1.0) celkem příjemně toto všechno řeší. Uvidíme, jak to půjde dál. A ty obchodní příležitosti. No, ano, vznikají, jen zda vzhledem k prioritám dotčených subjektů s příležitostí stanou i reálné obchody.

V tomto směru je pro SR potěšující, že současný stav přístupnosti, legislativní i praktický, je na úrovni, kterou nám závidí i několik států EU (to, že v ostatních věcech jsou vyspělejší, nemusím psát). Výnos MF o přístupnosti informačních systémů veřejné správy tu už máme déle, jeho realizace byla možná pomalejší než by se patřilo. No vzhledem na stav ostatních věcí ve veřejné správě to však bylo asi to nejrychlejší možné tempo. Výnos momentálně jako základ pro přístupnost webových stránek používá metodiku WCAG 1.0, cílem naší skupiny na nejbližší týdny bude upravit ho podle metodiky WCAG 2.0 (stupeň AA). Změn by nemělo být mnoho a podle prvních náznaků by to mohlo být i o něco volnější...

Na závěr zajímavá požadavek na přístupnost. I administrační rozhraní CMS systémů by měla být přístupná, aby případní zájemci o práci nebyli diskriminováni např. při přijímání do zaměstnání. Nedovedu si to dost dobře představit, no mělo by to jeden skvělý důsledek. Možná bychom museli přestat používat javascriptové WYSIWYG HTML editoryJ

OpenData, portál data.gov.sk

Cílem iniciativy OpenData je navrhnout a následně vytvořit registr automatizovaně zpracovatelných „datasetů“ z prostředí veřejné správy. Použiji konkrétní příklad pro objasnění: Potřebujete kdekoliv do svého projektu seznam firem ze ŽRSR (IČO,  název firmy, sídlo). Půjdete na data.gov.sk, tam najdete odkaz, jehož výstupem je XML s tímto seznamem. Projekt jako takový už na uvedené adrese funguje, obsahuje několik desítek datasetů. Jeho cílem není držet data u sebe, chce být jen registrem s tím, že bude organizacím pomáhat s vytvářením a publikováním údajů

Na první pohled zajímavá iniciativa, zveřejňování čehokoliv je v současnosti populární. Technicky na té nejnižší úrovni je celý projekt jako tak připravený (portál funguje), ale potřebuje si vyjasnit ještě množství legislativních záležitostí a přehodnotit komunikaci směrem k veřejné správě. Ono zveřejnit něco není totiž vůbec jednoduché, dobře to známe na příkladu zveřejňování smluv, objednávek a faktur. I přes nesporné výhody dosud překonáváme množství problémů, nemluvě o finančních nákladech spojených s realizacemi.

Formuláře a Javascript

Na závěr jsme se krátce pobavili o formulářích. Vizí je mít systém, který by umožňoval bez použití konkrétní technologie vytvářet a spravovat elektronické formuláře pro komunikaci občanů s veřejnou správou. Samozřejmě, přístupné. Chceme tedy vytvořit jen nějaký popis toho, co ve formuláři má být tak, aby se z takovýchto dat dalo v zásadě libovolnou technologií „vyrobit“ formulář.

Tak například že vytvoříme „nějaké“ XML, které „nějak“ bude popisovat, co má ve formuláři být. Uživatel si takový soubor stáhne. Potom mu ho „nějak, např. přes XSLT“ zobrazíme a následně „někde“ zpracujeme. Složité? No, ano. Co tak možná něco takového. Chci požádat o vydání občanského průkazu. Přijdu na Ústřední portál veřejné správy (www.slovensko.sk), najdu tam formulář, vyrobený klasicky přes HTML bez nutnosti mít Javascript, vyplním ho a odešlu. Jednoduché? Na první poslech určitě, i to má ale několik háčků a háčků. Budeme o tom ale diskutovat a snad časem dospějeme k rozumnému závěru.

Polemizovali jsme i o tom, zda je možné vytvořit formuláře bez Javascriptu, protože to s přístupností souvisí. Můj názor je v tomto jasný. Javascript není prostředek na vytvoření formuláře. Dělá ho možná příjemnějším na vyplňování (autocomplete a pod) ale to je asi tak všechno. Validovat formuláře u klienta je sice uživatelsky příjemné, ale není nutné na to, aby byl formulář funkční. Pro (odhadovaných) 85% nehandicapovaných uživatelů proto udělejme příjemné, blikající formuláře. Ale potom si vypneme Javascript a udělejme to i bez něho. Nebudu ani na chvíli pochybovat o tom, že validaci údajů každý stejně v konečné a neprostřelné podobě dělá na straně serveru.

Na závěr několik zajímavých postřehů od přítomného (nevidomého) zástupce Unie nevidomých Slovenska:

Na co mi je přístupný formulář pro daňové přiznání, když Internet banking banky přístupný není.

Na co mi je přístupný formulář na přihlášku na vysokou školu, když povinný interní informační systém školy (organizace studia, přihlašování na zkoušky, známky) je pro mě nepoužitelný.


Tento článek nevyjadřuje názor pracovní skupiny PS3, je vyjádřením osobního názoru autora.

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.