Přístupnost webových stránek

Přístupnost webových stránek

Nedávno jsem cestou z práce u cesty viděl billboard s nápisem „Internet pro každého“. Běžná fráze dnešní doby, ale její poselství pokračovalo slovem „zdarma“. Celý slogan tedy zněl „Internet pro každého zdarma“. Nezapomenu si na jméno politika, u jehož hlavy to bylo napsáno v souvislosti s předvolební kampaní a ani nebudu rozebírat populismus tohoto sloganu či realitu přístupu na internet na Slovensku. Pokud má být totiž internet opravdu pro každého, i zdarma, je potřeba vytvářet přístupné internetové stránky.

 

Problematika přístupnosti webových stránek se dostala do diskuse po medializaci již dříve zveřejněného zákona, který definoval, jaká pravidla musí být dodržena, aby stránka byla přístupná. První verze nařízení vzešla nejprve z dílny Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací (r. 2006), dnes ho vydává a novelizuje Ministerstvo financí. Jeho nařízení musí respektovat všechny webové stránky státních organizací a za nedodržení pravidel jsou definovány finanční pokuty.

 

Při aplikaci nařízení z nařízení o přístupnosti se často setkáváme s otázkami, pro jakou skupinu lidí vlastně musíme optimalizovat stránku. Tou nejčastěji zmiňovanou je skupina zrakově handicapovaných návštěvníků s různým stupněm poškození. Nejedná se přitom jen o úplně nevidomé, kteří pro prohlížení web stránek používají zvuková čtecí zařízení. Na špatně navržené stránce mohou problémy při navigaci způsobovat i některé formy barvosleposti, některým návštěvníkům stačí jen zvětšit písmo. Kromě zrakově handicapovaných jsou tu však i další skupiny návštěvníků:

  • Senioři – motorické problémy při práci s myší, malé písmo textů, nepřehledná navigace, složitě formulované texty.
  • Sluchově postižení – problémy s videi se zvukovou stopou, zvukovými záznamy, celkově s multimédii.
  • Fyzické handicap – nemožnost používat myš na polohování kurzoru

Samotné nařízení o standardech pro informační systémy veřejné správy je složené z několika částí, které definují pravidla při vytváření informační architektury státní organizace. V části o přístupnosti a funkčnosti webových stránek se věnuje dvěma základním oblastem:

  • Technické
  • Obsahové

 

Technická stránka webu souvisí hlavně s dodržováním pravidel WCAG. Ty přesně specifikují formát HTML značek, jejich použití, povinné atributy a pod. V této souvislosti je vhodné zmínit, že kromě kvalitního CMS systému na generování obsahu je důležitý čistý a validní HTML kód přidružených šablon stránek.

 

Obsahové atributy webu se týkají několika oblastí:

  • Obsahové parametry, povinné stránky, které by měly být na každém webu (správce webu, prohlášení o přístupnosti, anglická verze, RSS atd.)
  • Standardy pro používání textových souborů – používání otevřených formátů jako např. PDF nebo ODT
  • Standardy pro používání grafických a multimediálních souborů – typy obrázků, videa, textové přepisy, překlady.

 

Při návrhu nebo redesignu webu, který se má stát přístupným, je potřeba postupovat systematicky od začátku a přihlížet na pravidla v nařízení v každém bodě realizace. Informační architektura by měla v souladu s požadavky zákazníka definovat všechny funkcionality tak, aby byly technicky dostupné pro každého. Ve fázi návrhu grafiky a rozložení je potřeba kontrolovat barevné kontrasty a vytvářet srozumitelnou navigaci, programátor ve fázi realizace musí znát pravidla pro vytváření čistého a přístupného HTML kódu.

 

Velmi důležitou součástí je i samotný zákazník, který po realizaci bude vytvářet obsah web stránky. Je potřeba ho dostatečně proškolit na používání redakčního systému a vysvětlit mu základní pravidla pro vytváření přístupného obsahu webu – jak vytvářet tabulky, vkládat obrázky, formátovat text.

 

PS: Internet pro každého zdarma je realitou. Ve Finsku už na to mají zákon.

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.