Standardy pro informační systémy veřejné správy

Standardy pro informační systémy veřejné správy

V ui42 se věnujeme přístupnosti a použitelnosti prakticky od vzniku a prezentace výnosu o standardech pro informační systémy veřejné správy v roce 2006. Na několika úspěšných projektech jsme dokázali aplikovat striktně zadaná pravidla při současném zachování moderního a funkčního vzhledu každého webu.

Výnos o přístupnosti v současnosti spravuje a aktualizuje Ministerstvo financí Slovenské republiky. Jeho aktuální verze z 9.června 2010 je v účinnosti od 15.července 2010 a vyšla v Sbírce zákonů č. 312/2010 pod názvem Výnos Ministerstva financí Slovenské republiky z 9.června o standardech pro informační systémy veřejné správy. Obsah pro nás podstatné části pro přístupnost a funkčnost webových stránek (§14 až §24) vychází z dokumentu  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, který připravilo konsorcium W3C. Jeho členové na čele se „zakladatelem“ Internetu Timem Berners-Lee se už od roku 1994 starají o co nejlepší formu webových standardů a jejich jednotný vývoj.

Výnos tvoří několik stran pravidel, které se však dají shrnout do tří základních skupin:

 • Designová pravidla
 • Technické provedení
 • Obsahové předpoklady

Designová pravidla

Při navrhování designu webových stránek pro subjekty veřejné správy zohledňujeme všechny body z výnosu, které zlepšují čitelnost a navigaci na stránce. Soustředíme se hlavně na:

 • dodržování pravidel o kontrastu podkladu a textu
 • používání dostatečně velkého písma
 • vhodné barevné sladění

Snažíme se používat standardní ovládací prvky a nenutíme uživatele zvykat si na něco nové. Chceme, aby se uživatelé bez problémů orientovali v obsahu, který je na takovýchto typech webových stránek nejpodstatnější.

To však neznamená, že vytvořené přístupné designy jsou nemoderní nebo neatraktivní. Novým zákazníkům se snažíme vytvořit design tak, aby adekvátně doplnil obsah ale aby se líbil. Výsledkem jsou například webové stránky Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíně nebo Trenčianského samosprávního kraje.

Existujícím zákazníkům, kteří požádají o audit přístupnosti, se snažíme poradit tak, aby nutné změny výrazněji nezasáhly aktuální design web stránky. Jedním z nich je např. Eximbanka SR.

Technické provedení

Výnos se velmi přesně věnuje tomu, jak správně technicky realizovat web tak, aby byl co nejlépe čitelný na všech druzích zařízení a hlavně asistenčních pomůcek. Nevidomí nebo slabozrací často používají různé čtečky, které jim umožňují bezproblémově prohlížet web. Podmínkou však je, aby byly na stránkách:

 • správně používané nadpisy
 • menu bylo vytvořeno pomocí vnořených seznamů
 • celá stránka měla logické uspořádání i bez použití stylů
 • HTML kód byl validní

V souvislosti s validitou kódu na požádání zákazníka dokážeme nasadit na celý web automatizovaný nástroj, který ve vopřed určených intervalech zkontroluje validitu existujících stránek. Výsledek je zpracován do přehledného reportu a zaslán na předdefinované emailové adresy.

Automatický report o HTML validitě

Příklad emailového reportu automatického HTML validátoru.

Použití tohoto nástroje efektivně eliminuje vytváření technicky nekorektního obsahu webu hlavně v případech, kdy se na jeho obsahu podílí více editorů s různou úrovní znalostí.

Správnou realizací se naše snaha nekončí, při následných školeních našim zákazníkům vysvětlujeme a názorně ukazujeme, jak s pomocí našeho nástroje na správu obsahu webu správně vytvářet vlastní obsah.

Obsahové předpoklady

Výnos o přístupnosti sleduje i některé obsahové parametry dobře přístupné stránky. Při návrzích proto nezapomínáme na tzv. povinný obsah a služby, kde patří např.

 • Stránka s prohlášením o přístupnosti
 • RSS kanál, pokud je stránka aktualizována častěji než jednou za týden
 • Stránka s kontaktními informacemi
 • Anglická jazyková verze web stránky s alespoň minimálním povinným obsahem

Tyto a další povinné stránky zahrneme do projektu už při jeho návrhu a nevznikají tak následné problémy při jejich dodatečném umisťování nebo při vyrábění jazykových verzí.

Reference

Staré město Bratislava

Koncem roku 2008 nás oslovila městská část Bratislava-Staré Město s urgentní požadavkou na provedení auditu přístupnosti jejich tehdejšího webu. Rychlé jednání bylo nutné z důvodu jejich postavení v aktuálním žebříčku přístupnosti, kde ze 68,2% byli výrazně daleko od potřebné hranice minimálně 90%.

Staré město - pozice v testování r. 2008

Testování z roku 2008. Zdroj: http://www.informatizacia.sk/ext_dok-pristupnost_rebricky_2008_absolutne/6292c

Protože kontrolóři tehdejšího ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací již odeslali organizaci informaci o možné pokutě, po auditu jsme upravili nejzávažnější problémy a hledali se zákazníkem nejlepší řešení. Nakonec jsme se dohodli na celkovém redesignu a změně rozložení webu. Výsledkem při dalším testování bylo umístění web stránky na předních pozicích a naplnění standardů o přístupnosti na 93,5%.

Staré město - pozice v testování r. 2009

Testování z roku 2009. Zdroj: http://www.informatizacia.sk/ext_dok-rebricky-2009i/5969c

Trenčianský samosprávní kraj

Portál Trenčianského samosprávního kraje byl v roce 2008 ještě v horší pozici než předchozí web.

TSK - pozice před úpravami

Testování z roku 2008. Zdroj: http://www.informatizacia.sk/ext_dok-pristupnost_celkove_poradie_vzorky_vs_priv/5113c

Stránka byla designově a obsahově na přijatelné úrovni, ale obsahovala množství technických chyb, které výrazně snižovaly procento přístupnosti. Jednou z nich byla i tzv. CAPTCHA, používaná při odesílání formulářů jako bezpečnostní prvek. Ta však představuje výraznou překážku pro zrakově postižené, protože jim neumožňuje přepsat písmena z vygenerovaného obrázku do připraveného políčka. Jejím vylepšením je tzv. audio-captcha, která dokáže hlasově přečíst vygenerované znaky, ale i tak představuje dost nepříjemnou komplikaci nejen pro uživatele s postižením. Nakonec jsme se rozhodli CAPTCHA validaci úplně odstranit a řešit případné problémy po spuštění takto upravené verze.

Po několika dalších úpravách a pretestování v roce 2009 se web stránka dostala na přední místa v hodnocení webových sídel samosprávních krajů.

TSK - pozice po úpravách

Test z roku 2009, druhá etapa. Zdroj: http://www.informatizacia.sk/ext_dok-sprava_pristupnost_2009-ii_iba_poradia/6398c

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.