Dosah

Čo to znamená

Reach v češtině znamená dosah nebo rozsah působnosti, který určuje, kolik lidí je dosaženo určitou komunikací nebo reklamou. Reach se často používá při hodnocení účinnosti marketingových kampaní nebo reklamy.

Viac info

Dosažitelnost může být měřena na základě počtu lidí, kteří viděli reklamu nebo komunikaci, nebo na základě počtu lidí, kteří ji skutečně vnímají nebo projevují zájem. Výše dosažitelnosti je důležitá pro společnosti, protože jim umožňuje určit, kolik lidí je dosaženo jejich reklamou a marketingovými kampaněmi a tím určit účinnost svých investic do marketingu.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.