RTB Reklama v reálném čase

Čo to znamená

Reklamní trh prochází vlivem technologického pokroku neustálým vývojem. Jedním z nejvýznamnějších trendů posledních let je nástup real-time bidding (RTB), metody, která umožňuje obchodování s reklamními bannery v reálném čase prostřednictvím automatizovaných aukcí.

Viac info

Princip fungování RTB

RTB aukce se podobají fungování finančních trhů. Vydavatelé nabízejí svůj mediální inventář (reklamní plochy na webových stránkách, v aplikacích, v televizi a rádiu) a inzerenti se ucházejí o jeho koupi formou aukce. Vítězem aukce se stává inzerent s nejvyšší nabídkou, který tak získává právo zobrazit reklamu danému uživateli.

Výhody RTB

RTB přináší oproti tradičním metodám nákupu reklamy několik výhod:

  • Efektivita: Celý proces probíhá automaticky a trvá jen několik milisekund, čímž se eliminuje zdlouhavé manuální obchodování.
  • Přesnost: RTB umožňuje inzerentům cílit reklamu na relevantní uživatele s vysokou mírou přesnosti, čímž se zvyšuje návratnost investice (ROI).
  • Transparentnost: Inzerenti mají v reálném čase přehled o cenách reklamy a o tom, kde se jejich reklamy zobrazují.
  • Flexibilita: RTB umožňuje inzerentům flexibilně upravovat své kampaně v závislosti od dosažených výsledků.

Mechanismus RTB aukce

Když uživatel otevře webovou stránku, spustí se proces RTB aukce:

  • Sběr dat: Webová stránka shromažďuje informace o uživateli, jako jsou jeho poloha, typ zařízení, operační systém a prohlížeč.
  • Request for Proposal (RFP): Vydavatel odešle RFP do RTB platformy, která obsahuje informace o reklamním inventáři a o datech o uživateli.
  • Aukce: RTB platforma spustí aukci mezi inzerenty, kteří se ucházejí o zobrazení reklamy danému uživateli.
  • Výběr vítěze: Vítězem aukce se stává inzerent s nejvyšší nabídkou.
  • Zobrazení reklamy: Reklama vítězného inzerenta se zobrazí na webové stránce.

Náklady na RTB kampaně

Cena RTB kampaní závisí od několika faktorů, jako jsou:

  • Typ reklamního inventáře: Cena reklamních ploch se liší v závislosti od jejich umístění, typu média a cílové skupiny.
  • Konkurence: Cena reklamy se zvyšuje v závislosti od počtu inzerentů, kteří se ucházejí o daný reklamní inventář.
  • Nastavení kampaně: Inzerenti si sami nastavují maximální cenu za nabídku a maximální rozpočet pro kampaň.

Modely výpočtu ceny RTB kampaně

Pro RTB kampaně se používají různé modely výpočtu ceny:

  • CPM (cena za 1000 zobrazení): Inzerent platí za 1000 zobrazení své reklamy.
  • CPC (cena za kliknutí): Inzerent platí za každé kliknutí na jeho reklamu.
  • CPL (cena za lead): Inzerent platí za každý získaný kontakt s potenciálním zákazníkem.
  • CPA (cena za akci): Inzerent platí za každou požadovanou akci, například za nákup nebo za registraci.

RTB je dynamická a rychle se rozvíjející oblast marketingu. Díky svým benefitům jako efektivita, přesnost a transparentnost se stává preferovanou metodou nákupu reklamy pro stále větší počet inzerentů.

Hodnocení RTB kampaně

Důkladné sledování a analýza jednotlivých kampaní a formátů je klíčové pro jejich optimalizaci a dosažení maximální návratnosti investice.
Porovnání údajů: Při porovnání počtu kliků uváděných médii a údaji zjištěnými v Google Analytics webu klienta se často vyskytují rozdíly. Tyto rozdíly mohou mít různé příčiny, jako například:

  • Nesrovnalosti v metodice měření: Média a Google Analytics používají různé metriky a metody měření, což může vést k odlišným výsledkům.
  • Technické problémy: Technické problémy s měřicím kódem nebo s webovou stránkou klienta mohou zkreslit výsledky.
  • Blokování skriptů: Uživatelé si na blokování reklam a sledovacích skriptů instalují různé pluginy a nástroje, což může ovlivnit výsledky měření.

Pro eliminaci těchto rozdílů a přesné měření výsledků kampaní se doporučuje implementace dodatečného nezávislého měřicího kódu. V České republice je mezi nejpoužívanější řešení Gemius tracker.

Důkladné označování: Samotná implementace měřicího kódu nestačí. Pro efektivní hodnocení kampaní je klíčové důkladné označování jednotlivých kampaní a reklamních formátů. To umožňuje sledovat výsledky kampaní v detailech a identifikovat ty nejefektivnější.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.