Přístupnost

Čo to znamená

Přístupnost je schopnost webové stránky, aplikace nebo produktu být používána všemi uživateli, bez ohledu na jejich schopnosti nebo omezení.

Viac info

Přístupnost je důležitá z toho důvodu, že se týká velkého počtu lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) má celosvětově 1,3 miliardy lidí nějaké zdravotní postižení. To zahrnuje lidi se zrakovým, sluchovým, motorickým nebo kognitivním postižením.

Existuje několik způsobů, jak zajistit přístupnost webových stránek, aplikací a produktů. Jedním z nejdůležitějších kroků je používání standardních metod a postupů, které jsou kompatibilní s různými zařízeními a technologiemi. Dalším důležitým krokem je testování přístupnosti webových stránek, aplikací a produktů uživateli se zdravotním postižením.

Přístupnost je důležitá pro všechny uživatele. Zajišťuje, aby mohli všichni lidé využívat webové stránky, aplikace a produkty stejným způsobem.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.