Prompt

Čo to znamená

Prompt je ukazatel nebo výzva signalizující, že program očekává a je připraven přijímat instrukce. Vyzývá uživatele k akci.

Viac info

V kontextu umělé inteligence se termín "prompt" (anglický výraz) označuje jako inspirace nebo podnět, který slouží jako výchozí bod pro generování textu. Prompt může být otázka, požadavek na informace, úloha nebo libovolný text, který slouží jako instrukce pro další tvorbu textu. Na základě promptu generuje model umělé inteligence (jako například ChatGPT) odpověď nebo další obsah. Prompt je důležitým prvkem při interakci s umělou inteligencí a pomáhá specifikovat, jaký druh informací se od modelu očekává.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.