Jak probíhá UX testování?

Při vývoji produktu nebo služby je důležité poslouchat hlas zákazníka. UX testování vám pomůže pochopit, jak uživatelé interagují s vaším produktem nebo službou a identifikovat problémy s použitelností, které mohou bránit úspěšnému používání. Jak ale takové UX testování probíhá?

Jak probíhá UX testování?

Jak probíhá UX testování?

Při vývoji produktu nebo služby je důležité poslouchat hlas zákazníka. UX testování vám pomůže pochopit, jak uživatelé interagují s vaším produktem nebo službou a identifikovat problémy s použitelností, které mohou bránit úspěšnému používání. Jak ale takové UX testování probíhá?

Jak probíhá UX testování?

Jak probíhá UX testování?

Co je to UX testování?

UX testování je proces testování použitelnosti webu pod vedením odborníků (agentury) za přítomnosti klienta. Sleduje uživatele při práci s webem/eshopem za účelem zjistit, co zákazníkům pomáhá. A naopak co jim při plnění úkolů testování překáží. UX testování probíhá v tzv. UX laboratoři.

Podle našich dlouholetých zkušeností je UX testování zážitkem, který změní váš přístup k dalšímu vývoji produktů.

"Díky dobře mířeným radám z oblasti UX firmy ui42 jsme schopni stále vylepšovat naše online služby. UX testování a konzultace přispívají k tomu, aby byl náš produkt snadno použitelný pro naše zákazníky. Ne jen partnerský přístup, ale i vysoký stupeň profesionalismu a odbornosti v dané problematice přispěly k absolutní spokojenosti a proto ui42 doporučujeme všemi deseti." Tomáš Sakáč, 4ka

Co je to UX laboratoř?

Je prostor kam mohou vstoupit i běžní smrtelníci, bez bílých plášťů. :)

UX laboratoř, nebo zkráceně UX lab je prostor, který se skládá ze dvou samostatných místností oddělených neprůhledným sklem a probíhá v něm testování webu. Základním pravidlem je udržovat v prostoru, ve kterém se testování vykonává, klid. A tedy nedochází k narušování kvality testování. V pozorovací místnosti doporučujeme soustředit co nejvíce lidí z týmu klienta. Proč? Je to skutečně výjimečná situace, kdy máte možnost naživo sledovat uživatelské chování vašeho webu/eshopu.

Jak probíhá UX testování?

Předem se společně s klientem připraví seznam vhodně zvolených otázek. Ty postupně moderátor (odborník z agentury) klade respondentovi (potenciální zákazník). Kladení otázek probíhá bez jakéhokoli nabádání k správné odpovědi, či ovlivňování dané odpovědi.

Během testování se u moderátora vystřídá minimálně 5 účastníků s tím samým zadáním. Celý tento proces sleduje tzv. pozorovatel (další odborník z agentury) za neprůhledným sklem v jiné místnosti. Pozorovatel zapisuje všechny podstatné informace z odpovědí respondenta. V ideálním případě sedí u pozorovatele i klient, který má možnost celé testování pozorovat společně s agenturou.

UX testování je nahráváno na video a audio záznam, a tedy klient se může kdykoliv k nahrávkám vrátit. Po samotném testování v UX labu se zpracují výsledky. Ty agentura vyhodnotí a společně s doporučeními prezentuje klientovi. Výsledky a doporučení budou tím účinnější, čím dříve je zapracujete.

Rekrutace participantů - nebo kdo ty weby vlastně testuje?

Může se zdát, že testovat může každý, například náhodní nebo spíše ochotní známí z friendlistu na Facebooku. Uvědomte si, že předpokladem dobře odvedeného testování použitelnosti je mít relevantní uživatele z vaší cílové skupiny. Bez kvalitních participantů se nedostanete k očekávaným zjištěním. To však neznamená, že tito uživatelé jsou "profesionálové", naopak i při výběru participantů platí určitá pravidla.

Kolik uživatelů je potřebných na UX testování?

Na kvalitativní výzkum, kterým je testování použitelnosti, stačí 5 účastníků testování. Samotné testování probíhá najednou jen s 1 účastníkem, který před tím nedostal žádné školení. Ani nebyl jinak seznámen s fungováním webu/eshopu.

Je ještě něco co byste měli o UX testování vědět?

Pokud chcete vědět kam se přesně při UX testování váš respondent dívá a tedy vidět výsledek pozorování ve formě barevných kroužků, vyzkoušejte eye tracker (sledovač pohledu). Jak funguje takové měření očí, vám společně s naší konzultantkou Carolinou, přiblížíme při dobré kávě u nás v ui42. Pokud si před setkáním ještě co to o eye trackingu přečtete v našem dalším blogu - určitě to oceníme.

Jsou vám některé výrazy nejasné? Podívejte se na uičkovskou abecedu

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.