Vážná a dlouhodobá infekce na slovenském internetu

Vážná a dlouhodobá infekce na slovenském internetu

V březnu 2014 jsme oslavovali 25 let od vzniku webu a 17 let od vzniku ui42. Za ty roky jsme byli svědky i účastníky mnoha experimentů, novinek i neúspěchů na webu. Jedním z neduhů, který přežil a nabyl formu infekce, je časté a nesprávné používání odkazu zde. V článku se přes úvodní anamnézu dostaneme k symptomům a diagnostice infekce až po doporučenou léčbu.

Mezi čtenáři budou zřejmě i jednotlivci se oslabenou imunitou. Abychom nákazu nešířili dál, použijeme techniku ze světa Harryho Pottera a píšeme o ní jako o odkazu, který nesmíme vyslovit, o Temném odkazu, vždyťvítekterém odkazu. Občas ho zmíním jako náš odkaz, protože jsem z profese, která je jím postižena.

Kolik je Temných odkazů?

Po chvíli experimentů s vyhledáváním přes Google zjistíte, že odkazů obsahujících slovo “zde” (v smyslu místa) je na slovenském internetu statisíce.

Google odkaz zde

Kromě toho je ještě mnoho Temných odkazů a jejich variací v e-mailových newsletterech, v reklamních odkazech, v reklamních bannerech (ano, i tam jsou) a intranetech, které nemůžeme spočítat.

odkaz zde

Nač jsou nám odkazy?

Bez odkazu by nebyl web. Propojování webových stránek je základním principem spojení informací na internetu a základní navigací na webu.

Doporučení pro správnou tvorbu odkazů patří mezi nejstarší, nejčastější a současně nejvíce porušované. Jen velmi stručně - odkazy mají být výstižné, stručné, jednoznačné a výrazné.

I podle základních SEO doporučení z Google platí, že díky lepšímu odkazu uživatel i Google jednodušeji pochopí, o čem je stránka, na kterou odkaz směřuje. Google doslova varuje před používáním odkazu “click here.”

Pro běžného uživatele (i pro Google) jsou často výsledkem nepřehledné webové stránky a nedostupné informace na mnoha z nich. Pokud se uživatel setká s nicneříkajícím odkazem, za kterým se může nacházet očekávaná odpověď, neklikne na něj a z webu odejde.

Odkaz, který nesmíme vyslovit, se často používá na propojování v nejodlehlejších koutech webů, například na propojování ceníků, obchodních podmínek a dalších důležitých dokumentů. Z pohledu uživatele, který dlouho pátrá, jsou tyto odkazy důležité, ale místo výstižného odkazu najde jen dvě lakonická písmena.

Bubnování Temného odkazu pro zrakově postižené

Zrakově postižení uživatelé webu používají pro prohlížení čtečky, kterými často jen skenují stránky čtením úvodních vět odstavců nebo samotných odkazů. Stránky plné Temných odkazů jsou pro ně pak jen rytmickým bubnováním: “zde, klikněte zde, najdete zde, zde, zde, podívejte se zde, zde, zde ...”

Patologie infekce

Běžná infekce se šíří např. nenápadnými kapénkami, naše infekce se šíří viditelně internetem. V případě infekce odkazem, který nesmíme vyslovit, ho uživatel spatří a následně ho začne sám používáním šířit dál.

Délka (respektive krátkost) vždyťvítekterého odkazu je sice nevýhodou při nakažení - těžko si ho všimnete, je však velkou výhodou při dalším přenosu infekce - napadne vás rychle a obratem ho napíšete.

Kapitálky podporují přenos infekce - vysvětlení z pohledu typografie a použitelnosti

PRVNÍ UPOZORNĚNÍ: V tomto odstavci výjimečně uvedeme přímo text inkriminovaného odkazu!
DRUHÉ UPOZORNĚNÍ: V tomto odstavci výjimečně nebudou texty označeny podtrženým písmem hyperlinku, aby se čtenář neuklikal!

V případě slovenské jazykové skupiny mají někteří nakažení jednotlivci při přenosu tendenci intuitivně upozornit na odkaz zvýšenou frekvencí kapitálek, tj. místo “klikněte zde” napíšou “klikněte ZDE.”

Problém odkazu zde spočívá v jeho krátkosti, resp. malosti, v proporcionálních typech písma, které jsou na webech nejčastější (např. Arial, Times, Verdana, Tahoma). Skuteční odborníci z oblasti webového designu a webové typografie vědí, že nemluvíme o délce odkazu ale o ploše odkazu. Odkaz není jednorozměrný ale dvojrozměrný!

Z následujícího je zřejmé, že odkaz zde napsaný velkými písmeny v proporcionálním typu písma (v tomto případě Arial) má o téměř 70% menší plochu než odkaz ZDE. Pro srovnání uvádím v prvním sloupci odkaz v neproporcionálním písmu (v tomto případě Courier).

odkaz zde porovnání typografie

Jednoduchá a intuitivní změna velikosti písma nakaženým jedincem má za následek zvýšený přenos infekce! Uživatel ho totiž, pokud je napsán malými písmeny, snadno přehlédne.

Jsou i další techniky na zvýraznění odkazu: např. klikněte zde, zde>>, podívejte se sem atd.

Na jedné straně zvýrazněním odkazu umožníme uživateli přístup k dalším stránkám, tím ho však i upozorníme na to, že náš odkaz vlastně funguje - a nakazíme ho.

Temný odkaz na dotykových zařízeních

Na dotykových zařízeních je Temný odkaz tak malý, že mnozí mají problém na něj kliknout. Při velikosti písma 10 pixelů, se kterou se při čtení běžných webových stránek na tabletech a smartphonech často setkáváme, je plocha inkriminovaného odkazu necelé 4 mm2. Je to desetkrát méně než doporučená minimální velikost plochy na dotyk, což je 7x7mm, 50mm2.

Mimochodem, odkaz “klikněte zde“ je na dotykových zařízeních nesmyslný, protože na nich kliknutí neexistují. Jsou to dotyky. Pro skalní příznivce navrhuji modifikaci “dotkněte se zde,” resp. podle pozorování v našem ui42 usability laboratoři může být i “poklepejte několikrát zde” nebo “pořádně stiskněte zde.”

Fittsův zákon a Temný odkaz ve slovenštině

Na rozdíl od jiných jazyků je vždyťvítekterý odkaz ve slovenštině velmi krátký. Podívejte se na jeho překlady do jazyků sousedních zemí a nejpoužívanějších evropských jazyků: kliknij tutaj, натисніть тут, kattintson ide, klikněte zde, klicken Sie hier, click here, нажмите здесь, cliquez ici, haga clic aquí, clicca qui, consectetuer adipiscing elit.

Podle Fittsova zákona je čas potřebný na dosažení cíle funkcí vzdálenosti a velikosti cíle. Z toho vyplývá, že dosažení Temného odkazu ve slovenštině trvá déle než v jiných jazycích. Pochoptitelné jsou pak intuitivní pokusy o zvýraznění odkazu, o kterých jsem již psal.

Otázkou je, proč se těžko dosažitelný odkaz infekčně šíří dál? Podle Fittsova zákona by neměl být úspěšný. Hledání odpovědi přenechám mladším kolegům. Doporučuji zkoumat tento problém interdisciplinárně, např. přes Big data v etnografii v kombinaci s psychologií.

Léčba infekce

Naše infekce se velmi těžko léčí, běžná je recidiva i přechod do chronicity. Na rozdíl od většiny infekčních chorob, v našem případě nevzniká po vyléčení imunita.

Jedinou spolehlivou léčbou je úplný zákaz editování webových stránek, léčba však musí být postupná. Pacienti totiž mají po úplném zákazu tendenci psát nebo vyškrabávat variace vždyťvítekterého odkazu na různá místa.

odkaz zde na stromě

Existuje i takzvaná SEO léčba infekce, při které jsou nezbytné časté konzultace se SEO odborníky, každodenní psaní odkazů podle SEO pravidel spojené s kontrolou různými SEO nástroji. SEO léčbu doprovázejí časté SEO šoky od Google. Tuto léčbu jsou schopni podstoupit jen jedinci se silnou psychikou.

Epidemiologie infekce

Infekce Temným odkazem se šíří epidemicky, ale současně její výskyt je endemický, vázaný na specifickou jazykovou oblast a specifické povolání. Změna povolání je cesta léčby, změna jazykové oblasti však nepomáhá.

Výjimky: TU Košice, TU Zvolen a TU Trnava

Nejsou to volání v telefonu, jsou to jediné výjimky povolené v boji proti infekci Temným odkazem. Jsou to zkratky Technické univerzity v Košicích, Technické univerzity ve Zvolenu a Trnavské univerzity v Trnavě.

V případě zájmu o výzkum v oblasti vždyťvítekteréholinku, kontaktujte autora zde, zde nebo

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.