Zvažujete Google Analytics Premium?

Zvažujete Google Analytics Premium?

Je všeobecně známo, že Google Analytics je nejrozšířenějším nástrojem pro webovou analytiku. Ve jeho prospěch svědčí fakta, že je zdarma, má relativně intuitivní rozhraní a je k němu dostupné velké množství informací. Dostupnost Google Analytics je však podmíněna určitými omezeními. Tyto limity nemusí být pro běžného uživatele očividné, avšak začnou se projevovat, jakmile se ve sbírání a analýze dat dosáhne určité hranice. Mezi hlavní omezení patří:

 • maximálně 10 milionů hitů za měsíc
 • maximálně 20 vlastních dimenzí a 20 vlastních metrik
 • vzorkování při kalkulovaných reportech nad 500 000 návštěv

Google Analytics Premium

Placená verze Google Analytics, Google Analytics Premium, byla na trh uvedena v roce 2011. Je primárně určena těm, kteří mají vyšší nároky na svůj analytický nástroj. Mezi hlavní benefity Google Analytics Premium patří:

 • možnost sledovat až 200 vlastních dimenzí a metrik
 • hity jsou limitovány až při hranici 1 bilion
 • roll-up reporting - možnost integrovat data z více properties do jednoho
 • atribuce založená na datech (data-driven attribution)
 • možnost přistupovat k nasbíraným datům přes BigQuery
 • Service Level Agreement - záruka kvality
 • integrace s DoubleClick Campaign Manager
 • jednotná cena bez ohledu na úroveň využívání jednotlivých funkcí a návštěvnosti webu

V neposlední řadě je výhodou i jednoduchost implementace. Pokud už používáte Google Analytics, přechod na Google Analytics Premium nebude vyžadovat žádné změny ve vaší konfiguraci. Uživatelské rozhraní je také podobné, což přispívá k nižším nákladům na zaškolení.

Co však z výše uvedeného vyplývá? Rozhodnutím se pro Google Analytics Premium se vaše možnosti analýzy několikanásobně zvětšují. I když to je každému jasné, nad tím, jak se celý tento proces zmanažuje, se také musíme zamyslet. A právě to je jedna z eventualit, na které se často při rozhodování o novém analytickém nástroji nemyslí.

Kdy má smysl přemýšlet nad Google Analytics Premium?

Mohlo by se zdát, že primární skutečností, která by nám měla naznačit, že něco s naším analytickým nástrojem je třeba dělat, je dosažení nějakého limitu, například vzorkování dat v reportech. O úskalích vzorkování v Google Analytics se už napsalo hodně. Stručně, protože používání segmentů vyžaduje selektivní výběr a přepočítání dat, která splňují daná kritéria, Google Analytics si tuto práci usnadňuje tím, že dané analýzy provádí na základě vybrané vzorky. Následný report se zobrazí s upozorněním, že uvedené metriky jsou založené na vybrané vzorce. Velikost této vzorky se však dá v Google Analytics upravit, viz obrázek dole.Při každém finančně náročném rozhodnutí si musíme promyslet všechny pro a proti. Absolutním předpokladem pro přechod na náročnější analytický nástroj je maximální využití všech možností, které nabízí náš současný nástroj. Většina organizací, které Google Analytics používají, nevytěžují z něj maximum. Proto je vhodné investovat do zaškolení, případně poradenských služeb expertů, kteří vám pomohou využít vše, co neplacená verze Google Analytics nabízí.

Dalšími faktory, nad kterými se při rozhodování pro a proti musíme zamyslet, jsou:

 • Do jakých detailů musíme zacházet při segmentaci návštěvníků webové stránky nebo jejích jednotlivých částí?
 • Jaké jsou naše reportingové potřeby? Která oddělení potřebují výstupy z Google Analytics? Je potřeba si sestavit plán využití, který bude obsahovat konkrétní kroky, jak vlastně chcete jednotlivé funkce Google Analytics Premium využít.
 • Jak daný nástroj zapadne do našich fungujících reportingových procesů? Velkou nevýhodou Google Analytics Premium je jeho omezená funkčnost při analýze jednotlivých návštěvníků. Kdybyste chtěli využít dostupná data na personalizaci nebo propojení s CRM systémem, můžete narazit na další překážky.
 • Jak budeme měřit KPI pro daný analytický nástroj? Jak si odůvodníme náklady na něj? Máme zmapovanou peněžní hodnotu všech procesů na naší webové stránce?
 • Jaké další analýzy budeme provádět na základě získaných dat? Jak budeme používat nasbíraná data na modelování chování našich návštěvníků?
 • Máme samostatnou pracovní pozici webového analytika? Webový analytik, který se kromě toho věnuje i jiným věcem, například online marketingu, využije možnosti, které Google Analytics Premium nabízí, jen okrajově. Webový analytik by měl kromě samotných analýz umět školit kolegy, podporovat data-driven kulturu a motivovat ostatní oddělení k využití dat. Pokud takového člověka v týmu nemáte, Google Analytics Premium vám nepřinese dostatečný benefit.
 • V neposlední řadě si zhodnoťte, na jaké úrovni je vaše organizace při hodnocení zralosti vaší webové analytiky (Digital Analytics Maturity Model). Pokud vám při hodnocení vyjde, že jste jen na začáteční úrovni například při procesech, investice do pokročilého nástroje webové analytiky se vám nevyplatí.

Co z toho vyplývá?

Před tím, než změníte svůj analytický nástroj, vám doporučujeme nejprve pracovat na úrovni zralosti vaší webové analytiky. Je potřeba si zvážit, co všechno ještě v neplaceném Google Analytics nevyužíváte a hlavně pojmenovat důvody, proč - ať už to je lidský kapitál nebo nedostatečné know-how. To je důležité vyřešit, aby vám tyto samé důvody nebránily i ve využití Google Analytics Premium. Netřeba zapomínat, že kromě Google Analytics Premium existují i jiné alternativy, například Piwik. Ten je primárně určen na analýzu uživatele a i když vyžaduje hodně kódování, výhodou je, že si ho můžete přizpůsobit vlastním potřebám.

Investice do analytického nástroje je jedna věc, být připraven ho plnohodnotně využívat je druhá - mnohem důležitější věc. Pro ty, co mají náročnější požadavky, potřebují agilnější data, nechtějí nebo nemohou být vázáni na limity neplaceného Google Analytics, se Google Analytics Premium může jevit jako ideální řešení. Netřeba ale zapomínat, že před tím, než koupíme licenci, musíme být stoprocentně spokojeni s odpověďmi na výše uvedené otázky.

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.