Co je GDPR

Čo to znamená

GDPR (General Data Protection Regulation) neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se o nařízení Evropské unie, které upravuje a nahrazuje dosavadní zákon o ochraně osobních údajů.

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů patří mezi základní lidská práva. Nejdůležitější je respekt soukromého a rodinného života nebo uchovávání citlivých informací o ostatních.

Viac info

Kdy nabude účinnosti? Soubor ucelených pravidel na ochranu dat nabude účinnosti 25.5.2018. Dotkne se i vás? V roce 2016 bylo GDPR schváleno. Do 25. 5. 2018 musí všichni revidovat a sjednotit informační systémy a postupy při práci s údaji. Jejich tok je v rámci Unie podporován a nařízení zaručuje vysokou ochranu před zneužitím citlivých informací. 

Jaké budou sankce?

Záleží hlavně na charakteru a závažnosti incidentu. Pokuty však mohou dosáhnout až 4 % z celkového obratu společnosti nebo 20 milionů eur. Podle toho, která částka je vyšší.

Koho se GDPR týká?

Každého, kdo shromažďuje a zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo EU, které působí na našem trhu. Nařízení je platné pro firmy, instituce, jednotlivce – zaměstnance, zákazníky, klienty i dodavatele napříč všemi odvětvími. Rovněž se týká i těch, kteří analyzují chování uživatelů webů a aplikací.

• bankovní instituce a pojišťovny
• zdravotnictví
• veřejná správa
• e-shopy
• výroba a služby 

V čem GDPR spočívá? 

GDPR nahradí zákon o ochraně osobních údajů v ČR. Cílem je ochrana digitálního práva všech občanů. Hlavním bodem je upravený způsob zpracovávání osobních údajů. Při porušení hrozí vysoké pokuty. Více najdete v článku „Jaké hlavní změny nás čekají

Nejvýznamnější povinnosti:

• ustanovení odpovědné osoby
• úprava příslušné dokumentace podle nové právní úpravy
• změna souhlasu se zpracováním osobních údajů
• likvidační pokuty za porušení povinnosti

Kdy je potřeba stanovit odpovědnou osobu:
• orgán veřejné moci a veřejnoprávní subjekt
• subjekty, jejichž hlavní činností jsou zpracovatelské operace, které si vyžadují pravidelné monitorování osob
• subjekty, které zpracovávají informace, které se týkají viny za trestné činy

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.