Tři důležité body pro růst e-shopu: digitalizace, automatizace a sběr dat

Tři důležité body pro růst e-shopu: digitalizace, automatizace a sběr dat

Pokud chce internetový obchod růst, pojmem digitalizace a automatizace se rozhodně nevyhne. V současné době, kdy mnozí nevyhnutelně využíváme práci z domova, je to navíc jeden z nejúčinnějších způsobů, jak zajistit chod internetového obchodu. Budoucnost úspěšných e-shopů navíc začíná psát umělá inteligence. Ano, i těch slovenských. Klíčový je však sběr dat. 

Jak nepromarnit rozjetý vlak a úspěšně automatizovat procesy nebo sbírat data? 

Proč je digitalizace a automatizace tak důležitá? 

V první řadě je důležité si uvědomit, že jde o dva různé procesy. Navzájem však spolu úzce souvisí. 

Digitalizace může probíhat nejen při komunikaci se zákazníkem, ale i v samotném e-shopu 

Pod digitalizaci v e-commerce je možné zahrnout celý proces online nákupu a také fungování e-shopu. Logickým příkladem je elektronická faktura. Digitalizovat však lze i kroky, jako je například komunikace s kurýrem, dodavatelem nebo mezi interními odděleními e-shopu. Samozřejmě, i se samotným zákazníkem lze komunikovat ve větší míře digitálně. Úlohu zde hraje upřednostnění e-mailového kontaktu místo telefonického, nebo dokonce osobního, chat na stránce nebo šikovný chatbot. Stručně řečeno, pokud něco digitalizujeme, znamená to, že překlopíme nedigitální záznamy do digitální formy. Proces fungování však zůstává stejný. Vylepšit ho dokáže automatizace.

Automatizace uvolňuje lidem ruce a minimalizuje chybovost 

Pokud něco automatizujeme, znamená to, že procesy vylepšujeme. Právě automatizace je logickým krokem v případě, že e-shop roste a na jeho pozadí existují úkony, které lze přenést z rukou zaměstnanců na stroje. Předpokládaným benefitem je i odstranění případné chybovosti, kterou lidský faktor mohl dosud způsobit. K automatizaci mohou vést logické pohnutky, ale i rozhodnutí automatizovat více klíčových procesů, nebo dokonce celý byznys. V druhém případě je ale na místě velká míra opatrnosti a představuje větší riziko. I malá chyba totiž dokáže způsobit velké problémy. Pokud je však automatizace nastavena správně, může znamenat velký posun pro celý e-shop

Kdy je vhodná doba digitalizovat a automatizovat? 

Potřebu digitalizace pocítili mnozí právě s příchodem pandemie koronaviru. Práce z domova ve většině případů bez digitalizace nemůže probíhat, případně je velmi omezená. Nakonec, jsou tu i určité věci kolem online nakupování, které jsou už jednoduše považovány za jakýsi základ, jako například již zmíněná elektronická faktura. 

V případě automatizace nastává ten správný čas ve chvíli, kdy si uvědomíte, že vás lidský faktor brzdí. Naopak, pokud byste určité procesy zautomatizovali, mohl by nejen pokračovat další růst vašeho online byznysu, ale odstranila by se i chybovost a v mnoha případech i neefektivní náklady. Automatizace je záchranou i v případě, kdy náhle “vypadne” větší množství zaměstnanců, od kterých chod vašeho podnikání závisí. Nuže, a pokud jde o velké e-shopy, které zpracovávají desítky tisíc objednávek denně, dokáže ušetřit náklady a zrychlit procesy i dobře nastavená robotizace a zvýšit prodej umělá inteligence.

Trend má jasný název – strojové učení a umělá inteligence

Novinky z oblasti strojového učení už v tuto chvíli klepou na dveře mnoha online byznysů, které chtějí růst. Se strojovým učením (machine learning), jako součástí umělé inteligence, se nakonec můžeme setkat i při řízení PPC kampaní v nástroji Google Ads, i když si to ani neuvědomíme. A jak se strojové učení dotýká e-shopů? 

O tom, že může umělá inteligence doporučit zákazníkovi v online prostředí nejvhodnější produkt, a také ušetřit měsíce práce, jsme psali v nedávném článku. Prvním významným krokem je však sběr dat.

Data – bez jejich analýzy je růst e-shopu střílení naslepo

Na co vlastně sbírat data? Na odpověď narazíte ve chvíli, kdy váš online byznys pocítí potřebu růst. Avšak bez toho, abyste pomocí shromážděných a analyzovaných údajů získali jasný směr, se můžete potácet kdekoli, až nakonec úplně selhat. Data a jejich analýza nám dávají jasné odpovědi na všechny kladené otázky, a také podklad k tomu, jak systematicky růst.

Slovenská e-commerce scéna a umělá inteligence 

Velcí světoví e-commerce hráči, jako například Amazon, Alibaba, Youtube nebo Netflix využívají tvorbu personalizovaného obsahu právě na základě dat a využití nástrojů umělé inteligence. Často jsou však za tím vyspělé světové technologie, které si slovenské e-shopy nemohou dovolit. 

Jak jsme však již avizovali, v ui42 usilovně pracujeme na účinném nástroji, který by dokázal nejen ušetřit množství času zaměstnancům e-shopu, ale i vytvořit unikátní doporučovací tool. Ten na základě personalizovaného obsahu zobrazí produkty nebo služby, o které má návštěvník stránky nejpravděpodobnější zájem. První experimenty a testování navíc ukázaly, že je aplikovatelný i na specifika slovenských internetových obchodů. Proč specifika? Kámen úrazu mohou být právě zmíněná data.

Data slovenských e-shopů. Jak je sbírat?

Běžný e-shop v našich zeměpisných šířkách se jen těžko může množstvím údajů srovnávat s gigantem, jako je Amazon. To, co tam shromáždí za minutu, trvá průměrnému internetovému obchodu u nás týdny či měsíce. Ve strojovém učení však platí, že čím více údajů máte, tím lépe natrénujete model. Sbírat potřebné údaje byste tedy měli začít co nejdříve. Jak?

V zásadě platí, že jakýkoliv nástroj na sběr a analýzu dat je lepší, než je nesbírat vůbec. Při konkrétním výběru je však důležitá zejména technologická báze e-shopu a také to, s jakými nástroji dokážou odpovědní lidé v e-shopu pracovat. Podotýkáme však, že běžně používaný analytický nástroj většiny internetových obchodů – Google Analytics, na sběr dat pro tyto účely nestačí. Údaje totiž dokážete vyhodnocovat, ale přístup k nim nemáte. 

Vhodným řešením je tedy vlastní infrastruktura nebo pronájem cloudu a sběr dat ve vlastní režii. S tím, samozřejmě, souvisí určité finanční náklady a potřebné znalosti, bez kterých se pokrok neobejde. 

Nuže, a malá rada z vlastních zkušeností na závěr zní: 

Sledujte shromážděná data a pravidelně “servisujte” webovou analytiku. Díky tomu dokážete předejít situaci, kdy se například v důsledku nějakého update-u v e-shopu kvalita shromažďovaných údajů naruší, a vy musíte začít znovu. 

Digitalizace, automatizace a nakonec i umělá inteligence jsou procesy a výzvy, s kterými při růstu svého e-commerce projektu přijdete do kontaktu. Nakonec, pravdou je i fakt, že konkurence nikdy nespí. Buďte o krok vpřed. V ui42 vám rádi pomůžeme s jejich nasazením, aby mohl váš online byznys úspěšně růst.  

KONTAKTUJTE NÁS

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.