Prodej zboží na dálku mění pravidla. Jak si poradit, pokud prodáváte zboží či služby do jiných států?

Prodej zboží na dálku mění pravidla. Jak si poradit, pokud prodáváte zboží či služby do jiných států?

Mnozí majitelé a provozovatelé e-shopů, kteří své zboží nebo služby prodávají a poskytují i v rámci ostatních členských států v Evropské unii, pravděpodobně po létě zpozorněli. 

Od 1.7.2021 totiž nabyla účinnosti novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Prodej zboží na dálku a poskytování služeb na dálku, které se přímo dotýkají e-commerce sféry, tak již dnes zasahují nové zvláštní úpravy uplatňování daně. 

O čem mluví novela zákona a v čem spočívají změny, které se týkají internetového prodeje v rámci členských států EU?

Výhody zvláštního režimu ONE STOP SHOP a důvody, proč se rozhodnout pro tento režim 

Co znamená ONE STOP SHOP (IMPORT ONE STOP SHOP) v pojetí Evropské unie?

One Stop Shop je zvláštní schéma, která definuje a upravuje prodej zboží a služeb na dálku. Mechanismus, který přibližuje jeho fungování, se týká:

  • klasického prodeje zboží na dálku na území členských států Evropské unie
  • poskytnutí služby zdanitelnou osobou nesídlící v členském státě spotřeby s místem dodání podle § 16 na území EU osobě jiné než zdanitelné osobě
  • určitého domácího dodání zboží domnělým dodavatelem

Co je cílem nové právní úpravy a jaký má přínos pro podnikatele v e-commerce sféře? 

Kvůli novým pravidlům, platným od 1.7.2021, které se vztahují na výše uvedené případy – prodej zboží na dálku zákazníkům neidentifikovaným pro DPH do jiných členských států, ale i poskytování vybraných služeb nezdanitelným osobám do jiných členských států, nastaly změny v oblasti daňových povinností pro drtivou většinu takovýchto e-shopů. 

Klíčovým bodem je výrazné snížení limitu celkově dodaného zboží a služeb do členských států spotřeby, a to až na hodnotu 10 000 eur. Tato částka je uváděna jako souhrn při prodeji zboží a služeb do všech členských států EU za období jednoho kalendářního roku. Výsledkem je povinnost registrace ve mnoha státech a mnohem větší administrativa či potřeba sledování legislativních úprav a daňových povinností.

Nebo...

Právě zvláštní režim ONE STOP SHOP, jehož využívání je na dobrovolné bázi, má za cíl snížit zmíněnou administrativní zátěž. V rámci schématu ONE STOP SHOP, například, postačí zdanitelné osobě splnit svou daňovou povinnost (přiznat a uhradit daň v členském státě spotřeby) pomocí jednotného daňového přiznání přes elektronický portál v daném státě, kde následně svou povinnost i splní. Postačí, pokud se identifikuje jako uživatel právě tohoto zvláštního režimu. 

Termín prvního daňového přiznání při prodeji zboží na dálku se blíží. Kde najít potřebné informace?

Konec října je pro mnohé provozovatele e-shopů a majitele internetových obchodů, kteří své zboží a služby prodávají na dálku, důležitým termínem. Právě to je rozhodující období, kdy je poprvé potřeba vyplnit a odevzdat daňové přiznání při takovémto typu prodeje a poskytování služeb. 

Pokud jste však stále bezradní nebo váš daňový poradce potřebuje nasměrovat, nezoufejte. Odbor daňové metodiky Finančního ředitelství SR vydal Metodický pokyn k zvláštní úpravě One Stop Shop – úprava pro Unii (podle § 68b zákona o DPH). Ten je nápomocný pro zdanitelné osoby, které se rozhodnou využít schématu ONE STOP SHOP v případě, že právě Slovenská republika je v postavení státu identifikace. 

Kromě toho si Akademie daňových poradců ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí SR a Finančního ředitelství SR připravila konferenci, na které odborníci odpoví na všechny otázky týkající se schématu ONE STOP SHOP, ale i správného vyplnění zmíněného daňového přiznání s praktickými příklady. 

ZAJÍMÁ MĚ VÍC O KONFERENCI

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.