CSR & ESG

Čo to znamená

CSR (Corporate Social Responsibility) a ESG (Environmental, Social, and Governance) jsou oba koncepty související s podnikatelskou etikou a udržitelností, přičemž mezi nimi existují rozdíly v přístupu a zaměření. Nejhlavnějším rozdílem je to, že zatímco CSR aktivity jsou čistě dobrovolné, formálně ESG reguluje EU a od příštího roku budou povinné pro podnikatelské subjekty.

Viac info

Společenská odpovědnost firem (CSR)

CSR se týká odpovědnosti firem a podnikatelských subjektů za jejich dopady na společnost a životní prostředí. Jde o široký koncept, který zahrnuje dobrovolné aktivity nad rámec zákonných povinností s cílem přispět k udržitelnému rozvoji. 

CSR je často chápána jako dobrovolná činnost, kde firmy vykonávají iniciativy, které zlepšují společenský nebo environmentální blahobyt a zaměřují se na širokou škálu aktivit včetně filantropie, dobrovolnických programů, etického chování, a podpory komunitních projektů.

CSR zprávy jsou často dobrovolné a nemusí být standardizované. Firmy mohou sdílet své CSR aktivity prostřednictvím různých kanálů bez jednotné struktury. Jde čistě o dobrovolné aktivity, kterými firmy dokazují, že jsou si vědomy své společenské odpovědnosti.

Environmentální, sociální a řídicí (ESG)

Zkratka ESG je používána k hodnocení a popisování toho, jak podniky řídí rizika a příležitosti spojené s environmentálními, sociálními a řídicími (governance) faktory. ESG kritéria jsou stále více integrována do investičních rozhodnutí a jsou regulována. ESG je často chápána jako soubor standardizovaných metrik a kritérií, které jsou důležité pro investory a další zainteresované strany při hodnocení výkonnosti a rizik společností.

ESG se specificky zaměřuje na tři hlavní oblasti:

  • Environmentální: Řízení zdrojů, snižování emisí, udržitelné praktiky.
  • Sociální: Pracovní podmínky, lidská práva, komunitní vztahy.
  • Řídicí (Governance): Podniková etika, transparentnost, složení představenstva, dodržování předpisů.

    SG zprávy jsou často součástí finančních zpráv a jsou standardizované podle mezinárodních norem, jako jsou GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), nebo TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). ESG reporting je čím dál více požadovaný investory a regulačními orgány.

Hlavní rozdíly mezi CSR a ESG

  • Přístup a závazek: CSR je často dobrovolná a zaměřená na široké spektrum aktivit, zatímco ESG je více strukturovaná, zaměřená na konkrétní oblasti a často součástí formálních investičních kritérií.
  • Zaměření a rozsah: CSR může zahrnovat různé iniciativy, které nemusí být vždy měřitelné nebo standardizované, zatímco ESG se zaměřuje na měřitelná kritéria, která jsou důležitá pro hodnocení výkonnosti společností.
  • Reporting a transparentnost: ESG reporting je více standardizovaný a vyžadovaný investory a regulačními orgány v EU, zatímco CSR reporting je často méně formální a dobrovolný.

V podstatě, zatímco CSR představuje širší přístup k odpovědnosti firem vůči společnosti a životnímu prostředí, ESG poskytuje konkrétní rámec a metriky na hodnocení a reportování této odpovědnosti, často s důrazem na finanční a investiční perspektivu. Můžeme tak říci, že CSR je součástí ESG.

Faktor, který obě tyto iniciativy spojuje je společenská odpovědnost za to, co tu po nás zůstane. A v jakém stavu to zůstane pro budoucí generace. Stále více lidí, zákazníků i zaměstnanců reflektuje na ESG aktivity, a podle nich si vybírá produkt při nákupu, nebo svého zaměstnavatele. Typické je to hlavně pro Generaci Z.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.