Design manuál

Čo to znamená

Design manuál představuje dokument, který definuje designové principy, směrnice a standardy, které by měly být dodržovány při tvorbě a vývoji vizuálního identitního materiálu pro danou značku nebo organizaci.

Viac info

Vizuální identita je pro každou značku, firmu či organizaci klíčová. Je to to, co ji odlišuje od konkurence a buduje si s ní povědomí a důvěru u zákazníků. Klíčem k ucelené a konzistentní vizuální identitě je dizajn manuál.

Co je to dizajn manuál?

Dizajn manuál je komplexní dokument, který definuje a stanovuje pravidla pro používání všech vizuálních prvků značky. Slouží jako návod pro designéry, grafiky, marketéry a jakékoli jiné osoby, které pracují s vizuální identitou značky.

Proč mít dizajn manuál?

Existuje mnoho důvodů, proč byste měli mít pro svou značku dizajn manuál:

 • Udržuje konzistenci: Dizajn manuál zajistí, že všechny vizuální materiály značky, od loga a webové stránky až po tiskoviny a reklamní kampaně, budou mít jednotný vzhled a dojem. To posiluje rozpoznatelnost značky a buduje důvěru u zákazníků.
 • Zjednodušuje práci: Dizajn manuál slouží jako návod pro všechny, kteří pracují s vizuální identitou značky. To šetří čas a snižuje riziko chyb.
 • Chrání značku: Dizajn manuál pomáhá chránit značku před nesprávným nebo nekonzistentním používáním jejích vizuálních prvků.
 • Zvyšuje návratnost investic: Investice do dizajn manuálu se vám vrátí ve formě ušetřeného času, snížených chyb a posílené značky.

Z jakých částí se skládá dizajn manuál?

Obsah dizajn manuálu se může lišit v závislosti na potřebách a požadavcích značky, ale obvykle obsahuje tyto části:

 • Úvod: Tato část definuje cíl a rozsah dizajn manuálu.
 • Loga a ochranné známky: Tato část definuje správné používání loga a ochranných známek značky.
 • Barevná paleta: Tato část definuje barvy, které se používají v rámci vizuální identity značky.
 • Typografie: Tato část definuje písma, která se používají v rámci vizuální identity značky.
 • Obrazové materiály: Tato část definuje styl a použití fotografií, ilustrací a ikon v rámci vizuální identity značky.
 • Grafické prvky: Tato část definuje šablony a designové prvky, které se používají v rámci vizuální identity značky.
 • Pokyny pro tisk: Tato část definuje technické požadavky na tisk vizuálních materiálů značky.
 • Pokyny pro digitální použití: Tato část definuje pravidla pro používání vizuální identity značky v digitálním prostředí.

Jak se pohybuje cena dizajn manuálu?

Cena dizajn manuálu se může lišit v závislosti na jeho rozsahu, komplexnosti a od zkušeností designérského studia. Běžně se cena pohybuje od několika stovek eur do několika tisíc eur.

Výhody dizajn manuálu

Výhody dizajn manuálu jsou mnohé:

 • Udržuje konzistenci vizuální identity.
 • Zjednodušuje práci s vizuálními materiály.
 • Chrání značku před nesprávným používáním.
 • Zvyšuje návratnost investic do marketingu.
 • Posiluje firemní kulturu.
 • Zlepšuje vnímání značky u zákazníků.

Rozdíl mezi dizajn manuálem a brand manuálem

Dizajn manuál se zaměřuje na vizuální prvky značky, zatímco brand manuál definuje i její hodnoty, osobnost a poselství. Dizajn manuál je součástí brand manuálu.

Dizajn manuál je cenný nástroj pro každou značku, která chce budovat silnou a ucelenou vizuální identitu. Investice do dizajn manuálu se vám vrátí ve formě lepší rozpoznatelnosti značky, vyšší důvěryhodnosti u zákazníků a efektivnější práce s vizuálními materiály.

Tipy na tvorbu dizajn manuálu

 • Definujte své cíle: Předtím, než začnete s tvorbou dizajn manuálu, si jasně definujte své cíle a to, co chcete tímto dokumentem dosáhnout.
 • Zhromažďte informace: Zhromažďte všechny relevantní informace o vaší značce, včetně jejího loga, barevné palety, typografie a dalších vizuálních prvků.
 • Vyberte si designéra: Spolupracujte se zkušeným designérem, který vám pomůže vytvořit dizajn manuál, který je jasný, stručný a snadno použitelný.
 • Udržujte ho aktuální: Váš dizajn manuál by měl být živým dokumentem, který se aktualizuje podle potřeby.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.