User Experience

Čo to znamená

User Experience nebo uživatelská zkušenost se dá definovat jako vnímání a reakce uživatele, které vyplývají z používání nebo očekávaného používání produktu, systému či služby.

Viac info

Uživatelská zkušenost (UX) není jen o tom, zda je produkt snadno použitelný. Je to komplexní koncept, který zahrnuje všechny aspekty interakce uživatele s produktem, systémem nebo službou. UX ovlivňuje to, jak lidé vnímají produkt, jak se s ním cítí a zda ho budou dále používat.

UX design je iterativní proces. To znamená, že se neustále vyvíjí a zdokonaluje na základě zpětné vazby od uživatelů. UX designéři by měli úzce spolupracovat s vývojáři, produktovými manažery a ostatními členy týmu, aby se zajistilo, že UX je integrováno do celého procesu vývoje produktu.

User Experience je samostatný pojem, ale dá se rozdělit na několik sub-disciplín, které spolu úzce spolupracují a společně tvoří komplexní celek UX designu. Tyto sub-disciplíny se zaměřují na různé aspekty uživatelské zkušenosti

1. UX Research (Výzkum uživatelů)

 • Základní kámen UX designu.
 • Zaměřuje se na sběr a analýzu dat o tom, jak uživatelé interagují s produkty a jaké jsou jejich potřeby a očekávání.
 • Výzkumné metody zahrnují průzkumy, rozhovory, pozorování a testování.

2. Interaction Design (IXD - Návrh interakcí)

 • Zabývá se tím, jak uživatelé interagují s produktem a jaké akce mohou vykonávat.
 • Navrhuje se tok interakcí a reakce produktu na uživatelské vstupy.
 • Cílem je vytvořit intuitivní a plynulé interakce.

3. User Interface (UI) Design (Návrh uživatelského rozhraní)

 • Zaměřuje se na vizuální stránku produktu a na to, jak uživatelé s produktem interagují.
 • zahrnuje grafický design, typografii, rozložení a celkový vizuální styl.
 • UI design by měl být esteticky příjemný a zároveň funkční a podporovat interakce navržené v IXD.

4. Information Architecture (IA - Informační architektura)

 • Zabývá se strukturou a organizací obsahu produktu.
 • Navrhuje se, jak je obsah uspořádán a jak se k němu uživatelé dostanou.
 • Cílem je, aby byl obsah logicky propojen, snadno naleznutelný a srozumitelný.

5. Usability Testing (Testování použitelnosti)

 • Zaměřuje se na testování produktu s uživateli, aby se zjistily problémy s tím, jak se používá.
 • Pozorováním a analýzou zpětné vazby se odhalí nedostatky v UX a umožní se jejich zlepšení.

Všechny tyto sub-disciplíny jsou navzájem propojené a ovlivňují se. Například, výzkum uživatelů informuje design interakcí a uživatelského rozhraní. A naopak, testování použitelnosti může odhalit problémy s informační architekturou.

Kromě těchto hlavních disciplín existují i další oblasti, které přispívají k UX designu, jako například:

 • Content Strategy (Content strategie): Plánování a tvorba obsahu, který je pro uživatele relevantní a užitečný.
 • User Experience Writing (UX writing): Psaní textů v rámci produktu, které jsou jasné, stručné a uživatelsky přívětivé.
 • Accessibility (Přístupnost): Zajištění toho, aby produkt byl použitelný pro všechny uživatele, včetně lidí se zdravotním postižením.

Faktory ovlivňující User Experience

Na UX ovlivňuje celou řadu faktorů, včetně:

 • Použitelnost: Jak snadno se produkt používá a zda uživatelé dokážou dosáhnout svých cílů.
 • Učitelnost: Jak rychle se uživatelé naučí používat produkt.
 • Zapamatovatelnost: Jak dobře si uživatelé pamatují, jak používat produkt po určité době nepoužívání.
 • Emoce: Pocity, které uživatelé mají při interakci s produktem (frustrace, radost, zmatení atd.)
 • Estetika: Vizuální vzhled a styl produktu.
 • Zvukový design: Zvukové prvky produktu, jako jsou melodie a zvukové efekty.
 • Obsah: Kvalita a relevanci obsahu produktu.
 • Výkon: Rychlost a spolehlivost produktu.

Důležitost User Experience designu

Dobrý UX design může mít pro firmy a organizace značný přínos:

 • Zvýšená spokojenost zákazníků: Spokojení zákazníci se s větší pravděpodobností vrátí a doporučí produkt ostatním.
 • Zvýšená loajalita zákazníků: Zákazníci, kteří mají pozitivní UX, jsou loajálnější k značce a jsou ochotni platit více za její produkty.
 • Snížené náklady na zákaznický servis: Dobrý UX může vést ke snížení počtu požadavků na zákaznický servis, protože lidé budou mít méně problémů s používáním produktu.
 • Zvýšená prodejnost: Produkt s dobrým UX má větší šanci na úspěch na trhu a může vést ke zvýšení prodeje.
 • Zvýšená konkurenceschopnost: Firmy, které investují do UX designu, jsou konkurenceschopnější na trhu.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.