Zpětná vazba

Čo to znamená

Zpětná vazba, nazývaná také zpětné hodnocení, je proces, při kterém jednotlivec, skupina nebo organizace vyjadřuje svůj názor na výkon druhé osoby, skupiny nebo organizace. Cílem zpětné vazby je zlepšit výkon, porozumět svým silným a slabým stránkám a dosáhnout pozitivních změn ve chování nebo výkonu.

Viac info

Je důležité, aby byla zpětná vazba konstruktivní a poskytovala informace, které mohou pomoci zlepšit výkon a dosáhnout stanovených cílů. Zpětná vazba může být součástí řídicího procesu, hodnocení výkonu, školení nebo jakékoli jiné situace, kde je potřeba zlepšit výkon nebo chování. Měla by být poskytnuta včas a pravidelně, aby byla efektivní a minimalizovaly se negativní důsledky pro výkon nebo psychický stav jednotlivce. Správně poskytnutá zpětná vazba může pomoci zlepšit produktivitu, motivaci a angažovanost, stejně jako zlepšit vztahy a komunikaci v organizaci nebo týmu.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.