CEO

Čo to znamená

CEO je zkratka anglického výrazu Chief Executive Officer, který v češtině znamená generální ředitel. Jde o nejvyšší pozici ve firmě, která je zodpovědná za její celkový chod.

Viac info

```html

Zodpovědnosti CEO

CEO je zodpovědný za:

  • Řízení a vedení společnosti
  • Reprezentaci společnosti před akcionáři, médii a veřejností
  • Tvorba a implementace strategie společnosti
  • Plánování a realizace dlouhodobých cílů společnosti
  • Rozhodování o investicích a rozpočtu společnosti
  • Řešení konfliktů a řízení krizových situací

Kdo může být CEO?

CEO je obvykle osoba s vysokými manažerskými zkušenostmi a odbornými znalostmi v oblasti, ve které společnost působí.

Závěr

CEO je klíčovou osobností každé firmy. Je to lídr, který má na její úspěch nebo neúspěch zásadní vliv.

```

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.