DevOps

Čo to znamená

DevOps, složenina slov "Development" a "Operations", je přístup a systém určený k řízení softwarových procesů, který spočívá ve sjednocování vývoje a provozu aplikací. Tento koncept se zakládá na ekosystému, kultuře a metodikách, které podporují synergickou spolupráci mezi týmy zaměřenými na vývoj softwaru a týmy, které se starají o jeho nasazení a provoz. DevOps si klade za cíl zrychlit procesy vývoje a nasazování softwaru, zatímco současně zvyšuje jejich kvalitu a efektivitu s cílem eliminovat chybovost. Tento přístup umožňuje organizacím flexibilněji reagovat na požadavky trhu, snižovat chybovost a zlepšovat spokojenost zákazníků prostřednictvím stálé integrace a automatizace postupů.

Viac info

Co je DevOps?

Ekosystém DevOps zahrnuje širokou škálu prvků, od nástrojů a technologií až po lidi a procesy, které spolupracují na efektivním vývoji a správě softwaru.

Přečtěte si praktické příklady tohoto ekosystému, které ilustrují, jak se různé komponenty a zainteresované osoby propojují v rámci DevOps:

Procesy v DevOps

Kontinuální integrace (CI): Vývojáři pravidelně nahrávají změny kódu do centrálního repozitáře, kde se automaticky spustí testy na ověření funkčnosti a spolehlivosti kódu.

Kontinuální dodávání (CD): Po úspěšném projití testů se kód automaticky přesune do testovacího a následně do produkčního prostředí, což snižuje čas potřebný na nasazení nových funkcí.

Automatizované testování: Použití nástrojů na automatizované provádění testů na zajištění kvality softwaru. Tento krok zahrnuje jednotkové testy, integrační testy a funkční testy.

Často využívané nástroje v DevOps

Jenkins: Nástroj na kontinuální integraci, který umožňuje automatizaci sestavování a testování softwaru.

Docker: Platforma pro kontejnerizaci, která umožňuje vývojářům balení aplikací do kontejnerů, což zajišťuje konzistenci prostředí během vývoje, testování a nasazení.

Ansible: Nástroj na automatizaci konfigurace, který zjednodušuje správu serverů a nasazení aplikací.

Zainteresované role v infrastruktuře DevOps

Vývojáři softwaru: Zodpovědní za psaní, testování a údržbu kódu, Code-review, psaní automatických a seleniových testů.

Inženýři pro provoz (Ops): Zajišťují, aby byly systémy a infrastruktura dostupné a efektivně fungovaly v produkčním prostředí.

Bezpečnostní inženýři (DevSecOps): Integrují bezpečnostní postupy přímo do vývojových a provozních procesů, což zajišťuje, že bezpečnost je součástí každé fáze vývoje softwaru.

Projektoví manažeři: Definují požadavky na produkt, prioritizují funkce a zajišťují, aby vývojové týmy rozuměly obchodním cílům.

Testeři: Zajišťují kromě automatizovaných způsobů testování i lidské, manuální testování. Software nebo aplikaci procházejí často jiným, než zaužívaným způsobem tak, aby odhalili i možné chyby v chování aplikace nebo kódu.

Spolupráce v DevOps prostředí je komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami klíčová. Pravidelná setkání, jako jsou stand-upy nebo retrospektivy, pomáhají udržovat týmy v souladu a zaměřené na společné cíle. Nástroje jako Slack nebo Microsoft Teams podporují tuto neustálou komunikaci a spolupráci. Tyto prvky ukazují, jak DevOps integruje lidi, procesy a technologie na podporu rychlého, ale stabilního vývoje softwaru a jeho nasazení v dynamickém a vysoce konkurenčním prostředí.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.