KPI

Čo to znamená

KPI je zkratka pro Key Performance Indicators, což jsou klíčové ukazatele výkonnosti. Jsou to měřitelné ukazatele, které používáme k sledování a hodnocení úspěšnosti a výkonnosti organizace, produktu, služby nebo procesu.

Viac info

Příklady KPI mohou zahrnovat počet prodaných jednotek, míru návratnosti investic, míru konverze, míru udržení zákazníků a mnoho dalších. KPI jsou důležitými nástroji pro řízení a optimalizaci podnikových procesů a mohou být použity k identifikaci oblastí, které vyžadují zlepšení. Sledování a analýza KPI může také pomoci při stanovení budoucích cílů a strategií pro dosažení těchto cílů.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.