PR článek

Čo to znamená

PR článek je textový záznam, který je vytvořen a distribuován s cílem propagovat určitou osobu, organizaci nebo produkt. Článek je obvykle napsán v novinářském stylu a publikován v médiích, jako jsou noviny, časopisy, webové stránky nebo sociální média.

Viac info

Hlavní znaky PR článku:

  • Je napsán v novinářském stylu. To znamená, že je jasný, stručný a objektivní.
  • Je založený na faktech. PR článek by měl obsahovat pravdivé informace o dané osobě, organizaci nebo produktu.
  • Je propagandistický. PR článek má za cíl zvýšit povědomí o dané osobě, organizaci nebo produktu.

PR články mohou být účinnou strategií public relations. Jsou-li dobře napsány a publikovány ve správných médiích, mohou pomoci společnostem a organizacím dosáhnout jejich komunikačních cílů.

PR články mohou být napsány interními nebo externími PR odborníky. Interní PR odborníci mají obvykle hluboké znalosti o společnosti nebo organizaci, která je zaměstnává. Externí PR odborníci mohou mít širší zkušenosti s psaním PR článků a s publikováním v médiích.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.