ROI (Return on Investment)

Čo to znamená

ROI je zkratka pro návratnost investice z anglického Return on Investment, která představuje poměr mezi ziskem a náklady na investici. Tento ukazatel se používá k měření úspěšnosti investice a pomáhá podnikům posoudit, zda jsou jejich investice ziskové nebo ne. ROI se vypočítá jako poměr zisku k nákladům na investici.

Viac info

ROI se často používá v digitální marketingové strategii k měření úspěšnosti kampaní, stejně jako k posouzení návratnosti investice do určitých technologií nebo projektů. Vyšší ROI znamená, že investice je zisková, zatímco nižší ROI naznačuje, že investice je nezisková nebo dokonce může být ztrátová. ROI může být důležitým ukazatelem pro podniky a investory při rozhodování o budoucích investicích a marketingových strategiích. Správné měření ROI může pomoci podnikům zlepšit jejich výkon a zvýšit ziskovost.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.