Světový den použitelnosti

Čo to znamená

World usability day je světový den použitelnosti, který se již od roku 2005 koná v jeden den po celém světě.

Viac info

Světový den použitelnosti (World Usability Day, nebo jen zkratka "WUD") byl založen Asociací profesionálů v oblasti použitelnosti (nyní Asociace profesionálů v oblasti uživatelské zkušenosti).

Koná se každoročně na podporu a vzdělání v oblasti použitelnosti, designu zaměřeného na člověka a odpovědnosti každého uživatele za požadavky na lépe fungující věci. Každý rok má tento den jiné téma.

Světový den použitelnosti začal jako myšlenka vzniklá z diskuse na podzim roku 2004 mezi dvěma členy představenstva UPA, Elizabeth Rosenzweig a Nigelem Bevanem. Spolupracovali s představenstvem UPA na začátku Světového dne použitelnosti a během let ho Elizabeth Rosenzweig udržovala v chodu.

"Světový den použitelnosti byl založen s cílem zaměřit lidi na problémy a následná řešení související s použitelností. Chceme zvýšit povědomí lidí o tom, jak moc tyto problémy ovlivňují nás všechny. Pokud dokážeme přimět tisíce lidí na planetě, aby se jeden den zaměřili na jednu věc, můžeme dosáhnout něčeho velkého. Stačí jeden den na to, aby se změnil něčí pohled na věc nebo zapálil oheň, který může hořet roky." - Elizabeth Rosenzweig

Dnes už ve více než 140 zemích se WUD zapojilo více než 250 000 jednotlivců a odborníků a ovlivnilo jejich místní komunity. WUD otevřel pole UX a použitelnosti v místech, kde před tímto událostí neexistovalo, jako například ve východní Evropě (včetně Polska, Ukrajiny, Ruska a Turecka). Světový den použitelnosti je v současnosti organizován iniciativou World Usability Initiative. Organizátoři WUD spolupracovali s renomovanými profesionálními asociacemi jako SIGCHI, HCII, PLAIN a IFIP.

Společně založili World Usability Initiative (WUI), zaměřenou globální organizaci. Jako jednotná, věnovaná entita, WUI úzce spolupracuje s Organizací spojených národů, zejména v souvislosti s lidskými faktory integrálními pro 17 cílů trvale udržitelného rozvoje. Každý rok je Světový den použitelnosti postaven na tématu, které je relevantní pro stav designu a technologie.

Na Slovensku se organizování události k světovému WUD věnuje SUXA (Slovenská User Experience Asociace), přičemž první World Usability Day na Slovensku rozjel Martin Krupa co-founder ui42 a SUXA. 

World Usability Day 2024 - Designing for a Better World

S radostí oznamujeme, že ui42 bude i tento rok nadšeným generálním partnerem WUD na Slovensku!

World Usability Day 2023 - Collaboration and Cooperation

V roce 2023 se celá UXová komunita věnovala tématu Spolupráce a kooperace. Za ui42 vystoupila na pódiu Barbora Blahušiaková. Její přednášku si můžete prohlédnout zde: 

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.