Cookie lišta po roce. Jak nakládáte s daty?

O novinkách v oblasti cookies a cookie lišty jsme psali v našem loňském blogu. Směrnice Evropské unie ePrivacy jasně definovala, jak by měla cookie lišta – nástroj pro vyjádření aktivního souhlasu, vypadat a co by měla obsahovat. Porovnejte si proto, zda váš web splňuje všechny požadavky na cookie lištu a nechte se inspirovat, jak můžete s cookies efektivně pracovat dál.

Cookie lišta po roce. Jak nakládáte s daty?

Cookie lišta po roce. Jak nakládáte s daty?

O novinkách v oblasti cookies a cookie lišty jsme psali v našem loňském blogu. Směrnice Evropské unie ePrivacy jasně definovala, jak by měla cookie lišta – nástroj pro vyjádření aktivního souhlasu, vypadat a co by měla obsahovat. Porovnejte si proto, zda váš web splňuje všechny požadavky na cookie lištu a nechte se inspirovat, jak můžete s cookies efektivně pracovat dál.

Cookie lišta po roce. Jak nakládáte s daty?

Cookie je malý soubor, který v sobě nese podstatné informace o konkrétním návštěvníkovi webu. Webové stránky pomocí cookies ukládají a zpracovávají data, jako například přihlašovací údaje. 

Podle cookies následně webová stránka rozlišuje uživatele a nabízí jim benefity (zapamatování si hesla nebo různý personalizovaný obsah). Pro webovou stránku představují zase cookies důležitá data, které může využívat na různé marketingové účely. Na regulaci toho, zda uživatel se sbíráním dat a jejich následným použitím souhlasí, existuje několik pravidel. Základem je cookie lišta neboli jinak řečeno cookie banner.

Cookie lišta je informace, většinou připomínající banner nebo vyskakovací okno, která by se vám měla zobrazit v momentě, jak se na webové stránce ocitnete. V ní se nachází informace o tom, že webová stránka cookies sbírá a hlavně možnost pro uživatele souhlasit nebo nesouhlasit s touto skutečností.

Samotný design cookie lišty – to, jak vypadá, je součástí výběru consent management nástroje (CookieBot, CookieScript a podobně). Konkrétní znění informace je ve většině případů možné personalizovat a nabídnout uživateli například i možnost dozvědět se o nakládání s cookies na webu více. 

Kromě výše zmíněné směrnice Evropského parlamentu 2002/58/EC je tu několik právních úprav, platných pro Slovensko, kterými se řídit. Členské státy EU si totiž nařízení upravují ve vlastní jurisdikci. 

Zatímco do 31.1.2022 platil Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikacích, od začátku února minulého roku je tu nový zákon – Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikacích. Ten v části § 109 odst. 8 říká, že: „každý, kdo ukládá nebo získává přístup k informacím uloženým v koncovém zařízení uživatele, je na to oprávněný jen pokud dotčený uživatel udělil prokazatelný souhlas.” Změna ve srovnání s předchozím zákonem spočívá v tom, že se za souhlas nepovažuje ani vyslovení souhlasu formou nastavení webového prohlížeče. Až do této změny totiž postačovalo, pokud měl uživatel v rámci nastavení svého prohlížeče zvolený automatický souhlas se sbíráním a zpracováním údajů. A to byl kámen úrazu s výkladem cookies pravidel v souladu s GDPR i směrnicí ePrivacy.

Design není tak klíčový jako funkcionalita a slova, kterými prostřednictvím cookie lišty uživateli směřujete. Cílem je získání souhlasu se zpracováním dat na jejich další účely. Avšak, pozor. Pokud se uživatel rozhodne, že webové stránce souhlas neudělí, neměl by být za své rozhodnutí sankcionován.

Kromě toho je potřeba zajistit:

  • aby byl souhlas konkrétní (uživatel ví, na jaké účely cookies schvaluje),
  • informovaný v co nejvyšší míře (komu dává uživatel souhlas, jaké druhy dat a na jaké účely budou použity),
  • a také jak ho lze jednoduše odvolat.

I dnes však můžete narazit na několik ne příliš vhodných cookie lišt a bannerů, které s usměrňováním ruku v ruce nekráčejí.

Nejčastější chyby na cookie liště 

Informace o používání cookies bez možnosti vyjádřit se 

Ještě stále horké téma, ačkoliv je GDPR, směrnice a také výše zmíněný zákon už nějaký ten čas v oběhu. Klasické znění nebo informace ve stylu “tento web používá cookies” rozhodně není v pořádku. Důležitý je takzvaný opt-in souhlas. Ten zajišťuje, že pokud uživatel cookies nepovolí, nebude webová stránka jeho údaje sbírat a dále s nimi nakládat.

Kdo nesouhlasí “povolit cookie”, není na webu vítán 

Některé webové stránky mají cookie lištu nastavenou tak, že překrývá celou obrazovku, případně se její obsah zamlží. A to až do chvíle, kdy uživatel kouzelné povolit cookies neodklikne. Toto je však v rozporu s uvedenými nařízeními. Stránka by uživatele, kteří nechtějí, aby někdo jejich údaji nakládal, rozhodně vylučovat neměla. 

Málo důrazná nebo neviditelná cookie lišta 

Zatímco na jedné straně platí, že uživateli neodmítneme přístup k obsahu, pokud nám neudělí souhlas s cookies, na druhé straně bychom měli trvat na tom, aby se vyjádřil. Znamená to, že cookie lišta by měla být důrazná a viditelná, abychom zjistili, zda s údaji může web pracovat. I záporná odpověď je totiž lepší, než žádná.

Nepřímé nabádání k volbě povolit cookies 

Pro někoho kosmetický detail, ale v rámci pravidel, jak by měla vypadat cookie lišta, je to fail. O čem mluvíme? V lepším případě nabídne stránka uživateli možnost přijmout i odmítnout cookies. Avšak nepřímo podsouvá k tomu, aby si vybral právě možnost schválení. Například výraznější barvou nebo designem celého tlačítka. Správným provedením je, pokud jsou všechny možnosti na stejné úrovni.

Předem schválené různé typy cookies 

Některé bannery nebo consent management nástroje nabízejí uživateli konkrétní výběr z různých typů cookies (technické, marketingové, uživatelské). Na jedné straně je vhodné, pokud může už v rámci cookie lišty svou volbu blíže definovat. Avšak ne v takovém případě, pokud jsou tyto všechny už automaticky odškrtnuté jako odsouhlasené. 

Jak může web dále pracovat s cookies? 

V ui42 zastáváme názor, že data jsou to nejdůležitější, co webová stránka má. Je proto velmi důležité nejen s nimi pracovat, ale i je získávat způsobem, který je legální a v souladu s pravidly či nařízeními. Díky takto získaným údajům můžete výrazně zlepšit efektivitu celého svého online byznysu. Jak například?

UIČKOVSKÝ TIP: Jak pracujete s daty z webu vy? Pokud se rozhlížíte po novém nástroji nebo s daty teprve začínáte pracovat, projděte si očima náš článek s porovnáním Google Analytics a Matomo. Dozvíte se v něm nejen o zásadních rozdílech mezi nimi, ale také o tom, proč jsou data v době umělé inteligence tak důležitá.

Pomocí cookies se zlepšuje uživatelská zkušenost 

Souhlasem s cookies se mohou ukládat preference návštěvníka webu (nastavení jazyka, vzhledu stránky nebo obsahu, o který má zájem). Pokud se na stránku vrátí později znovu, už nemusí nastavení opětovně vyklikávat a zobrazí se mu preferované informace/obsah. Výsledný dojem, který po interakci se stránkou získáuživatelská zkušenost (user experience – UX), tak nabude pozitivního směru. A to je velký předpoklad, že se z návštěvníka stane stálý zákazník nebo stránku dále doporučí.

Cookies jsou cestou, jak poznat své zákazníky 

Statistiky a analýzy získané z dat ze stránky vám pomohou zjistit, jak se chovají uživatelé vašeho webu, odkud přicházejí či kolik času stráví na jednotlivých podstránkách. To je důležitým zdrojem poznatků, pokud například přemýšlíte nad vylepšením stránek nebo se snažíte přijít na to, proč na vašem webu není tolik konverzí, jak byste chtěli.

<h3

Jsou vám některé výrazy nejasné? Podívejte se na uičkovskou abecedu

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.