Digitální přístupnost pro všechny (EAA)

Evropský akt o přístupnosti (angl. European Accessibility Act - EAA) je směrnice Evropské unie, která zavazuje všechny digitální produkty a služby (webové stránky, mobilní aplikace, e-shopy, bankomaty, parkovací automaty atd.), které jsou určeny pro zákazníky v EU, aby splňovaly určité standardy přístupnosti. Tyto standardy jsou definovány v normě EN 301 549, což jsou vlastně Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verze 2.1 úroveň AA.

Evropský akt o přístupnosti (EAA) pro digitální produkty a služby je povinný od 28. června 2025.

Výjimku mají malé firmy, do 10 zaměstnanců a obrat méně než 2 mil. EUR.

Digitální přístupnost pro všechny (EAA)

Digitální přístupnost pro všechny (EAA)

Evropský akt o přístupnosti (angl. European Accessibility Act - EAA) je směrnice Evropské unie, která zavazuje všechny digitální produkty a služby (webové stránky, mobilní aplikace, e-shopy, bankomaty, parkovací automaty atd.), které jsou určeny pro zákazníky v EU, aby splňovaly určité standardy přístupnosti. Tyto standardy jsou definovány v normě EN 301 549, což jsou vlastně Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verze 2.1 úroveň AA.

Evropský akt o přístupnosti (EAA) pro digitální produkty a služby je povinný od 28. června 2025.

Výjimku mají malé firmy, do 10 zaměstnanců a obrat méně než 2 mil. EUR.

Digitální přístupnost pro všechny (EAA)

Komu pomohou přístupné digitální produkty a služby?

Digitální produkt a služba jsou přístupné tehdy, když lidé s postižením nebo handicapem mohou produkt bez omezení vnímat, rozumět mu, ovládat ho a přispívat do něj.

Přístupné digitální produkty a služby by měly zjednodušit život téměř 90 milionům lidí v EU, kteří mají nějaký handicap:

  • Dočasné zdravotní postižení způsobené úrazem nebo nemocí, např. zlomená pravá ruka nebo poškození sluchu. 
  • Zdravotní postižení spojené s věkem - většina seniorů má v nějakém věku problém se zrakem, sluchem, motorikou a pamětí. 
  • Poruchy pozornosti jako je např. dyslexie a dyskalkulie.
  • Dlouhodobý handicap (např. nevidomí a slabozrací).

Přístupné digitální produkty a služby však pomohou všem, protože každý se občas ocitne v situaci, kdy jeho smysly jsou omezené, např. zrak při řízení v šeru nebo sluch v hlučné kavárně.

Jaký bude mít Evropský akt o přístupnosti (EAA) přínos pro firmy?

Směrnice Evropské unie o přístupnosti na první pohled znamená zvýšení nákladů na to, abyste zajistili, aby vaše digitální produkty a služby byly přístupné. 

Pro organizace, jejichž zákazníci jsou i senioři, bude EAA také přínosem, protože přístupné digitální produkty a služby se budou seniorům snadněji používat, což se projeví i v business metrikách, jako např. konverzní poměr (angl. conversion rate) v e-shopech.

Populace v EU jednoznačně stárne a senioři jsou ekonomickou příležitostí pro růst businessu.

Jak zajistím, aby moje digitální produkty a služby splňovaly EAA?

Digitální produkty a služby musí splňovat normu EN 301 549, což jsou vlastně Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verze 2.1 úroveň AA.

  1. Rychlá cesta, jak se adaptovat na EAA, je udělat audit přístupnosti a následně opravit všechny chyby, abyste splnili Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verze 2.1 úroveň AA. To je aktivita, kterou pak budete dělat pravidelně, aby se to nepokazilo.
  2. Spolehlivější cesta, jak se adaptovat na EAA, je dbát na přístupnost již při návrhu nebo redesignu digitálních produktů a služeb. Například se můžete zaměřit na seniory a dodržet doporučení pro UX design pro seniory, které v kombinaci s pravidly WCAG zajistí, že váš e-shop bude přístupný a použitelný pro seniory.

Každý potřebuje lepší design!

Dobrý design není jen pro starší, nemocné nebo zdravotně postižené. Pomáhá všem!


V ui42 máme dlouholeté zkušenosti s přístupností digitálních produktů a služeb, jako je: UX design pro seniory, workshop o přístupnosti, audit přístupnosti, testování použitelnosti a rozhovory se seniory.

Jsou vám některé výrazy nejasné? Podívejte se na uičkovskou abecedu

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Přečtěte si také

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.