CRO

Čo to znamená

CRO je zkratka z anglického výrazu Conversion Rate Optimization, což v překladu znamená optimalizace míry konverze. Jde o soubor procesů a technik zaměřených na zvyšování podílu návštěvníků webové stránky, kteří provedou požadovanou akci. Touto akcí může být například nákup, registrace, stažení souboru nebo cokoliv jiné, co považujete za cíl návštěvy vaší stránky.

Viac info

Proč je CRO důležité?

  • Zvyšuje prodej a zisk: Čím více návštěvníků provede konverzi, tím vyšší je váš prodej a zisk.
  • Zlepšuje zákaznický zážitek: Dobře navržená stránka je přehledná a uživatelsky příjemná, což vede ke spokojenějším zákazníkům.
  • Šetří peníze za marketing: Zvýšení míry konverze znamená, že nemusíte utrácet více peněz na přilákání návštěvníků, stačí zlepšit jejich přeměnu na platící zákazníky.

Jak lze optimalizovat míru konverze?

1. Definování cílů

Prvním krokem je definování vašich cílů. Co chcete, aby návštěvníci na vaší stránce dělali? Chcete, aby si něco koupili, zaregistrovali se do vašeho newsletteru, stáhli si e-book nebo něco jiného?

2. Analýza dat

Až víte, jaké jsou vaše cíle, potřebujete analyzovat data o chování návštěvníků na vaší stránce. Kde se ztrácejí? Které stránky opouštějí s nejvyšší mírou odchodů? Kde se vyskytují technické problémy?

3. A/B testování

Jedním z nejefektivnějších nástrojů CRO je A/B testování. To znamená, že testujete různé verze stránek, abyste zjistili, která z nich funguje nejlépe. Můžete testovat různé designy, texty, obrázky, výzvy k akci a mnoho dalších prvků.

4. Optimalizace UX

Důležitým aspektem CRO je optimalizace UX (uživatelského zážitku). To znamená, že se snažíte, aby byla stránka přehledná, snadno použitelná a intuitivní. To zahrnuje optimalizaci navigace, designu, obsahu a celkové funkčnosti stránky.

5. Optimalizace pro mobilní zařízení

V dnešní době je stále více lidí, kteří používají k surfování internetem mobilní zařízení. Proto je důležité, aby byla vaše stránka optimalizovaná i pro tato zařízení. To znamená, že se musí správně zobrazovat a fungovat na mobilních telefonech a tabletech.

6. Neustálý proces

CRO není jednorázová akce. Je to neustálý proces, který si vyžaduje neustálé sledování a optimalizaci. Je důležité, abyste sledovali trendy, experimentovali s novými metodami a neustále se snažili zlepšovat svou strategii CRO.

Nástroje a zdroje pro CRO

Existuje mnoho nástrojů a zdrojů, které vám pomohou s optimalizací míry konverze. Některé z nich jsou:

  • Google Analytics: Poskytuje komplexní data o chování návštěvníků na vaší stránce.
  • Hotjar: Umožňuje vám sledovat pohyby myši a kliknutí návštěvníků na vaší stránce.
  • Crazy Egg: Pomáhá vám vytvářet heatmapy, které zobrazují, kde se návštěvníci na vaší stránce klikají a pohybují.
  • Optimizely: Platforma pro A/B testování a optimalizaci webových stránek.
  • VWO: Další platforma pro A/B testování a optimalizaci webových stránek.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.