Míra prokliku

Čo to znamená

Míra prokliku, také známá jako CTR (click-through rate), je ukazatel, který měří, jak často uživatelé klikají na reklamy, odkazy nebo jiné formy inzerátů. Míra prokliku se vypočítá jako poměr počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamy.

Viac info

Míra kliknutí je důležitým ukazatelem úspěšnosti reklamy, protože ukazuje, jak zajímavá je pro uživatele a jak dobře pracuje na vytváření angažovanosti. Vysoká míra kliknutí znamená, že reklama vzbuzuje zájem u uživatelů a že jsou natolik zaujati, že na reklamu kliknou. Nízká míra kliknutí na druhou stranu znamená, že reklama není pro uživatele dostatečně atraktivní nebo relevantní a že by se mohlo vyžadovat vylepšení reklamy. Míra kliknutí se používá nejen při online reklamě, ale i při jiných typech marketingu, jako je například email marketing, direct mail a další. Je to důležitý měřič úspěšnosti pro reklamní kampaně a umožňuje jim přizpůsobit svou strategii tak, aby dosáhly lepších výsledků.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.