Workshop

Čo to znamená

Workshop je strukturované a interaktivní setkání navržené tak, aby se dosáhl konkrétní výsledek. Je to více než jen setkání; je to kolaborativní prostředí, kde skupina lidí pracuje společně na tom, aby se naučila, řešila problémy nebo generovala nápady. 

Viac info

Workshopy jsou cenným nástrojem na učení, spolupráci a dosahování konkrétních cílů. Poskytují dynamické a poutavé prostředí pro jednotlivce a skupiny, aby mohli spolupracovat a dosahovat pozitivních výsledků.

Co zahrnuje workshop?

 • Zaměření a cíle: Workshopy mají jasné zaměření nebo cíl, například brainstorming nových nápadů na produkty, vývoj marketingové strategie nebo zlepšení týmových dovedností.
 • Aktivity a účast: Na rozdíl od pasivních prezentací jsou workshopy o aktivní účasti. Účastníci se zapojují do cvičení, diskusí, her na role nebo jiných aktivit, které jsou navrženy tak, aby se dosáhlo cílů workshopu.
 • Facilitace: Facilitátor hraje klíčovou roli při tom, aby workshop probíhal hladce, aby se všichni zapojili a aby vedl skupinu k požadovanému výsledku.
 • Trvání: Workshopy mohou trvat od několika hodin až po více dní, v závislosti na složitosti tématu a požadovaných výsledků.

Výhody workshopu

 • Zaměřené učení: Workshopy poskytují koncentrovanou zkušenost učení se na konkrétní téma ve srovnání s rozptýleným sběrem informací.
 • Spolupráce a týmová práce: Workshopy povzbuzují účastníky, aby pracovali společně, sdíleli nápady a budovali vztahy, čímž podporují týmovou práci.
 • Řešení problémů a rozhodování: Workshopy mohou být silným nástrojem na řešení složitých problémů a společné dosahování řešení.
 • Generování nápadů a inovace: Prostřednictvím brainstormingu a kreativních cvičení mohou workshopy vyvolat nové nápady a vést k inovativním řešením.
 • Rozvoj dovedností: Workshopy se dají navrhnout tak, aby se učily specifické dovednosti, jako je komunikace, vedení nebo projektový management.

Typy workshopů

Workshopy existují v různých formách v závislosti na účelu a cílech. Zde jsou některé běžné typy:

 • Výcvikové workshopy: Navržené tak, aby účastníky naučily nové dovednosti nebo vědomosti na konkrétní téma.
 • Brainstormingové workshopy: Zaměřené na generování kreativních nápadů a řešení problémů.
 • Týmbuildingové workshopy: Aktivity navržené na zlepšení komunikace, spolupráce a řešení problémů v rámci týmu.
 • Strategické plánovací workshopy: Používají se na vývoj strategií na dosažení dlouhodobých cílů.
 • Workshopy řešení problémů: Zaměřené na identifikaci a řešení konkrétních výzev nebo překážek.

UX workshop

UX workshop, přeložené jako workshop zaměřený na uživatelskou zkušenost (UX), je specifický typ workshopu navržený tak, aby se zlepšila uživatelská zkušenost (UX) produktu nebo služby. Je to kolaborativní setkání, kde tým lidí pracuje společně na identifikaci a řešení problémů souvisejících s UX.

UX workshop se obvykle zaměřuje na:

 • porozumění uživatelům - porozumění potřebám, očekáváním a bolestivým bodům cílové skupiny uživatelů.
 • generování nápadů - nové funkce, změny v rozhraní a zlepšení informační architektury.
 • prototyping a testování - vytvoření jednoduchých modelů rozhraní, které se následně testují s uživateli.
 • zlepšení spolupráce - workshop podporuje spolupráci mezi různými týmy, jako jsou designéři, vývojáři, produktoví manažeři a marketingoví pracovníci.

Výhody UX workshopu 

 • Zlepšení použitelnosti produktu nebo služby
 • Zvýšení míry spokojenosti uživatelů
 • Zvýšení míry konverze (například počet nákupů)
 • Řešení konkrétních problémů s UX, které identifikoval výzkum uživatelů
 • Zlepšení komunikace a spolupráce mezi týmy

Typy UX workshopů

Existuje mnoho různých typů UX workshopů, v závislosti na cílech a fázi vývoje produktu. Některé běžné typy UX workshopů zahrnují:

 • Workshop na definování rozsahu: Pomáhá týmu definovat cíle produktu a identifikovat klíčové funkce.
 • Persona workshop: Zaměřuje se na vývoj person, které představují cílovou skupinu uživatelů.
 • Card sorting workshop: Pomáhá týmu organizovat obsah a zlepšit informační architekturu.
 • Ideation workshop: Zaměřený na generování co největšího počtu nápadů na zlepšení UX.
 • Prototyping workshop: Rychlé vytvoření prototypů rozhraní na testování s uživateli.

UX workshop může být hodnotným nástrojem pro zlepšení uživatelské zkušenosti produktu nebo služby. Poskytuje týmu strukturované prostředí na spolupráci, generování nápadů a řešení problémů. Chcete mít UX workshop? Kontaktujte nás.

Accessibility workshop nebo workshop přístupnosti

Accessibility workshop nebo také workshop zaměřený na přístupnost, je vzdělávací a interaktivní session navržená tak, aby zlepšila povědomí a dovednosti účastníků v oblasti přístupnosti digitálních produktů a služeb.

Cílem accessibility workshopu je:

 • zvýšit povědomí o přístupnosti
 • naučit principy a standardy WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), které definují, jak vyvíjet přístupné webové stránky a aplikace pro lidi se zdravotním postižením
 • rozvíjet dovednosti pro tvorbu přístupných produktů
 • sdílení zkušeností a osvědčených postupů

Pro koho je vhodný accessibility workshop?

 • Designéři a vývojáři: Získají vědomosti a dovednosti potřebné na tvorbu přístupných uživatelských rozhraní a kódu.
 • Produktoví manažeři: Naučí se definovat a implementovat požadavky na přístupnost do produktových plánů.
 • Obsahoví pracovníci: Dozvědí se, jak vytvářet přístupný obsah pro lidi se zrakovým, sluchovým a jiným postižením.
 • Marketéři a pracovníci pro styk s veřejností: Pochopí, jak zpřístupnit své marketingové materiály a komunikaci širšímu publiku.

Výhody accessibility workshopu 

 • Zlepšení reputace značky: Zaměření se na přístupnost demonstruje sociální odpovědnost a inkluzivní přístup společnosti.
 • Rozšíření cílové skupiny: Přístupné produkty a služby mohou oslovit širší publikum včetně lidí se zdravotním postižením.
 • Snížení právních rizik: Dodržování standardů WCAG pomáhá předcházet právním problémům souvisejícími s diskriminací.
 • Zlepšení celkové kvality produktů: Zohlednění přístupnosti při vývoji vede k lepší použitelnosti a uživatelsky příjemnějším produktům pro všechny uživatele.

Pokud se chcete dozvědět více o accessibility workshopu a jeho přínosu pro vaši firmu, kontaktujte nás.

Pokud vás zaujala téma UX a accessibility, tak si určitě přečtěte:

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.