ROAS

Čo to znamená

ROAS je zkratka pro Return on Advertising Spend, což v češtině znamená návratnost výdajů na reklamu. Je to metrika, která se používá na měření efektivity reklamní kampaně.

Viac info

ROAS se vypočítá takto:

ROAS = (celkové příjmy z reklamy) / (celkové náklady na reklamu)

Například, pokud společnost vynaložila 1000 € na reklamu a z této reklamy získala 5000 € tržeb, její ROAS je 5. To znamená, že společnost získala 5 € z každého eura, které investovala do reklamy.

ROAS je důležitým ukazatelem pro podniky, které investují do reklamy. Může jim pomoci určit, které reklamní kampaně jsou úspěšné a které ne.

Vysoký ROAS je pozitivním znakem toho, že reklamní kampaň je úspěšná.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.