Case Study StartLab

StartLab Case Study Case Study StartLab

Výsledky v číslech

+ 51 %

Meziroční růst počtu kampaní

- 70 %

Snížení zátěže na support

Co bylo cílem spolupráce StartLabu a ui42?

Hlavním cílem naší spolupráce bylo vytvořit webové stránky, které by byly uživatelsky přívětivé hned pro dvě skupiny uživatelů - tvůrce kampaní a jejich podporovatele. Hlavní sledovanou metrikou byl konverzní poměr podporovatelů, který měl klesající tendenci. Hlavními důvody, proč se na nás společnost StartLab obrátila, bylo zlepšení výkonu platformy a odlehčení support týmu.

Rozsah spolupráce

  • analýza výchozí situace
  • testování UX - rozhovory a testování s autory a podporovateli projektu, dotazník pro autory projektu o spokojenosti a zkušenostech s portálem
  • návrh nového uživatelského rozhraní - UI
  • testování UX nového designu

Průběh projektu krok za krokem

1. Kick off meeting

Na úvodní schůzce jsme společně s klientem definovali cíle, kterých by chtěl dosáhnout. Následně jsme vybrali nástroje, které by mu co nejefektivněji pomohly dosáhnout těchto cílů, a také metriky, které by jasně ukázaly, zda se nám podařilo cíl splnit.

2. Analýza současné situace

Pečlivá analýza původního designu a funkčnosti prvků tvořících platformu nám díky nástrojům Google Analytics a Hotjar ukázala, jak na tom jsme.

3. UX testování

Testování bylo provedeno na dvou vzorcích uživatelů (tvůrci a podporovatelé kampaně). Po úvodní přípravě testovacích scénářů a podrobné definici kritérií pro obě skupiny následovalo vlastní moderované testování použitelnosti. Kromě toho jsme provedli individuální rozhovory s oběma vzorky uživatelů portálu a dotazník, který mapoval zkušenosti a spokojenost tvůrců kampaní s původní verzí portálu. Kvalitativní dotazník byl součástí závěrečné analýzy a její interpretace. Byli dotazováni tvůrci kampaní, kteří proces tvorby kampaně nedokončili. 

4. Návrh wireframů a vytvoření finálního rozhraní

Na základě výsledků analýzy jsme vytvořili wireframy, které odpovídaly pravidlům UX a samozřejmě odstranily překážky zjištěné během testování. Výsledkem tohoto kroku bylo konečné uživatelské rozhraní. 

5. Závěrečné testování UX

Po vytvoření finálního uživatelského rozhraní jsme provedli také jeho následné testování. Cílem bylo ověřit a otestovat funkčnost a použitelnost celého projektu, což odráželo výsledky prvního testování. 

Výsledky spolupráce

Kromě vyšší míry konverze v podobě 51% meziročního nárůstu kampaní a snížení tlaku na podpůrný personál došlo také k výraznému posunu ve spokojenosti tvůrců kampaní. Na stupnici hvězdičkového hodnocení hovoříme dokonce o 93,4% spokojenosti. S výsledným novým designem kampaně je v průměru spokojeno 4,67 uživatelů z 5.

Jak klient vidí spolupráci s ui42?

Velice si ceníme především komplexnosti spolupráce, díky které návrhy nebyly dělány „od stolu“, ale na základě reálných dat. Ty nám ukázaly odchylky mezi našimi předpoklady a realitou, pomohly určit priority a v neposlední řadě minimalizovat riziko nenaplnění cílů projektu. Mimořádně pozitivně hodnotíme spolupráci i po lidské stránce – s vaším týmem byla radost pracovat.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.